بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 عقل هر كجا باشد، انس‏ گيرنده و الفت ‏پذير است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته است كه برخورد عاقل با نادان، مانند برخورد طبيب با بيمار باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معاشرت با نابخردان، اخلاق را فاسد و رقابت با عقلا اخلاق را اصلاح مى‏نمايد و مردم متفاوتند، و هر كس بر حسب طينت خود رفتار مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 گروه‏هايى به سوى بهشت برين (از ديگران) پيشى گرفتند كه بيش از ديگران اهل روزه، نماز، حج و عمره نبودند، بلكه آنان در موعظه‏هاى الهى تعقل كردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل، اندوختن تجربه‏ها (و عمل به آن) است و بهترين تجربه، آن است كه پندت داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نياز عاقلان به ادب، همانند نياز كشتزار به باران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با عقلا مشورت كند، از نور عقل‏ها بهره مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هوا و هوست مبارزه كن، بر خشمت مسلّط شو و با عادت‏هاى بدت مخالفت كن، تا روحت پاك و عقلت كامل گردد و پاداش پروردگارت را به تمامى دريافت نمايى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل، جز با پيروى از حق، كامل نمى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل كسى است كه كارهايش را خوب انجام دهد و تلاشى كه مى‏كند، به جا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش گمانى، از اخلاق عاقلان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل، هر گاه سخن بگويد، آن را با سخنى حكيمانه و ضرب المثل همراه سازد و نادان هرگاه سخن بگويد، آن را با سوگند همراه كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل خويش را زير سؤال ببريد؛ زيرا از اعتماد به آن، خطاها سرچشمه مى‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل كسى است كه زبانش را از بدگويى پشت سر ديگران، نگه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر آنچه بر تو مى‏گذرد، بردبار باش، زيرا بردبارى، عيب‏ها را مى‏پوشاند. به راستى كه نيمى از عقل، بردبارى و نيمه ديگرش خود را به غفلت زدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد عاقل، كسى است كه با فكر درست، به استقبال نظرات گوناگون برود و در عواقب امور بنگرد.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 عقل هر كجا باشد، انس‏ گيرنده و الفت ‏پذير است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته است كه برخورد عاقل با نادان، مانند برخورد طبيب با بيمار باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معاشرت با نابخردان، اخلاق را فاسد و رقابت با عقلا اخلاق را اصلاح مى‏نمايد و مردم متفاوتند، و هر كس بر حسب طينت خود رفتار مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 گروه‏هايى به سوى بهشت برين (از ديگران) پيشى گرفتند كه بيش از ديگران اهل روزه، نماز، حج و عمره نبودند، بلكه آنان در موعظه‏هاى الهى تعقل كردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل، اندوختن تجربه‏ها (و عمل به آن) است و بهترين تجربه، آن است كه پندت داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نياز عاقلان به ادب، همانند نياز كشتزار به باران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با عقلا مشورت كند، از نور عقل‏ها بهره مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هوا و هوست مبارزه كن، بر خشمت مسلّط شو و با عادت‏هاى بدت مخالفت كن، تا روحت پاك و عقلت كامل گردد و پاداش پروردگارت را به تمامى دريافت نمايى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل، جز با پيروى از حق، كامل نمى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل كسى است كه كارهايش را خوب انجام دهد و تلاشى كه مى‏كند، به جا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش گمانى، از اخلاق عاقلان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل، هر گاه سخن بگويد، آن را با سخنى حكيمانه و ضرب المثل همراه سازد و نادان هرگاه سخن بگويد، آن را با سوگند همراه كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل خويش را زير سؤال ببريد؛ زيرا از اعتماد به آن، خطاها سرچشمه مى‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل كسى است كه زبانش را از بدگويى پشت سر ديگران، نگه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر آنچه بر تو مى‏گذرد، بردبار باش، زيرا بردبارى، عيب‏ها را مى‏پوشاند. به راستى كه نيمى از عقل، بردبارى و نيمه ديگرش خود را به غفلت زدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد عاقل، كسى است كه با فكر درست، به استقبال نظرات گوناگون برود و در عواقب امور بنگرد.