بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که به خردمندان گوش نسپارد عقلش بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند كسى است كه تجربه ها او را پند دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرورزی و دوستی با مردم، نصف عقل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به کسى که از او نصیحت مى خواهد، خیانت نمى کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيزى به عقل نياز دارد و عقل به ادب نيازمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا مرا عقلى كامل ، تصميمى نافذ، خردى برتر، دلى پاك، دانشى فراوان و ادبى والا روزى كن و تمام اينها را به سود من قرار ده نه به زيانم،اى مهربان‏ترين مهربانان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عاقل است كه بدى‏هايش را در دين، انديشه، اخلاق و ادب يادداشت كند و به‏خاطرش بسپارد و براى از بين بردن آنها بكوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عزوجل به وسيله تقوا، انسان را از آنچه عقلش به آن نمى‏رسد، حفظ مى‏كند و كوردلى و نادانى را از او دور مى‏نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب مايه آسايش جسم، سخن مايه آسايش جان و سكوت مايه آسايش عقل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ريشه عقل، قدرت است و ميوه آن شادى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كينه را از خود دور كند، قلب و عقلش آسوده مى ‏گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چهار چيز بر هر عاقل و خردمندى از امّت من واجب است. گفته شد: «اى پيامبر خدا! آن چهار چيز كدام‏اند؟». فرمودند: «گوش فرادادن به دانش، نگهدارى، نشر و عمل به آن».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال عقل پس از ايمان به خدا، مدارا كردن با مردم است به شرط آن كه حق، ترك نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوبى‏ها با عقل شناخته مى‏شوند و كسى كه عقل ندارد، دين ندارد.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که به خردمندان گوش نسپارد عقلش بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند كسى است كه تجربه ها او را پند دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرورزی و دوستی با مردم، نصف عقل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به کسى که از او نصیحت مى خواهد، خیانت نمى کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيزى به عقل نياز دارد و عقل به ادب نيازمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا مرا عقلى كامل ، تصميمى نافذ، خردى برتر، دلى پاك، دانشى فراوان و ادبى والا روزى كن و تمام اينها را به سود من قرار ده نه به زيانم،اى مهربان‏ترين مهربانان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عاقل است كه بدى‏هايش را در دين، انديشه، اخلاق و ادب يادداشت كند و به‏خاطرش بسپارد و براى از بين بردن آنها بكوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عزوجل به وسيله تقوا، انسان را از آنچه عقلش به آن نمى‏رسد، حفظ مى‏كند و كوردلى و نادانى را از او دور مى‏نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب مايه آسايش جسم، سخن مايه آسايش جان و سكوت مايه آسايش عقل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ريشه عقل، قدرت است و ميوه آن شادى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كينه را از خود دور كند، قلب و عقلش آسوده مى ‏گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چهار چيز بر هر عاقل و خردمندى از امّت من واجب است. گفته شد: «اى پيامبر خدا! آن چهار چيز كدام‏اند؟». فرمودند: «گوش فرادادن به دانش، نگهدارى، نشر و عمل به آن».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال عقل پس از ايمان به خدا، مدارا كردن با مردم است به شرط آن كه حق، ترك نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوبى‏ها با عقل شناخته مى‏شوند و كسى كه عقل ندارد، دين ندارد.