بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز از نشانه های یقین هستند: کوتاهی آرزو، اخلاص در عمل، بی رغبتی به دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمل مؤمن يقين ديده مى‏شود و در عمل منافق شك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حريص از دو خصلت محروم شده و در نتيجه دو خصلت را با خود دارد: از قناعت محروم است و در نتيجه آسايش را از دست داده است، از راضى بودن محروم است و در نتيجه يقين را از دست داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشى و آسايش، در رضايت و يقين است و غم و اندوه در شكّ و نارضايتى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم گویی ، حکمت بزرگی است ، بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت را هر کجا که یافتی فراگیر، زیرا حکمت گمشده هر مومن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زراعت در زمين هموار مى رويد، نه بر سنگ سخت و چنين است كه حكمت، در دل هاى متواضع جاى مى گيرد نه در دل هاى متكبر. خداوند متعال، تواضع را وسيله عقل و تكبر را وسيله جهل قرار داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكيم نيست آن كس كه مدارا نكند با كسى كه چاره اى جز مدارا كردن با او نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ساعت اندیشیدن در خیر و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس فكرش به جايى نرسد و راه تدبير بر او بسته شود، كليدش مداراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای زیاد از تباهی عقل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : اساس عقل ، پس از ايمان به خداوند عز و جل ، اظهار دوستى با مردم است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكويى خرد، زيبايى درون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند ، چيزى با ارزش تر از عقل ، در ميان بندگان تقسيم نكرد .

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز از نشانه های یقین هستند: کوتاهی آرزو، اخلاص در عمل، بی رغبتی به دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمل مؤمن يقين ديده مى‏شود و در عمل منافق شك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حريص از دو خصلت محروم شده و در نتيجه دو خصلت را با خود دارد: از قناعت محروم است و در نتيجه آسايش را از دست داده است، از راضى بودن محروم است و در نتيجه يقين را از دست داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشى و آسايش، در رضايت و يقين است و غم و اندوه در شكّ و نارضايتى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم گویی ، حکمت بزرگی است ، بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت را هر کجا که یافتی فراگیر، زیرا حکمت گمشده هر مومن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زراعت در زمين هموار مى رويد، نه بر سنگ سخت و چنين است كه حكمت، در دل هاى متواضع جاى مى گيرد نه در دل هاى متكبر. خداوند متعال، تواضع را وسيله عقل و تكبر را وسيله جهل قرار داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكيم نيست آن كس كه مدارا نكند با كسى كه چاره اى جز مدارا كردن با او نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ساعت اندیشیدن در خیر و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس فكرش به جايى نرسد و راه تدبير بر او بسته شود، كليدش مداراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای زیاد از تباهی عقل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم : اساس عقل ، پس از ايمان به خداوند عز و جل ، اظهار دوستى با مردم است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكويى خرد، زيبايى درون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند ، چيزى با ارزش تر از عقل ، در ميان بندگان تقسيم نكرد .