بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 در مـقام انـدرز بـه فـرزند خود : دلت را بـا اندرز زنده گردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه او چیزی را اراده کند،ما نیز همان چیز را اراده می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كم بخورد، سالم مى‏ماند و هر كس زياد بخورد تنش بيمار مى‏شود و قساوت قلب پيدا مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزّوجلّ به موسى عليه‏السلام وحى كرد: اى موسى! به زيادى ثروت شاد مشو و در هيچ حالى مرا فراموش مكن، زيرا با زيادى ثروت گناهان فراموش مى‏شود و از ياد بردن من قساوت قلب مى‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن به،قوه ای برای قلب ضعیف ، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انسان پاره گوشتى است كه اگر آن سالم و درست باشد، ديگر اعضاى بدنش هم با آن سالم مى‏ شوند و هرگاه آن بيمار شود، ديگر اعضاى بدنش بيمار و فاسد مى ‏گردند. آن پاره گوشت، قلب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبى عادت است و بدى لجاجت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش (صفت) در مؤمن نيست: سخت‏گيرى، بى‏ خيرى، حسادت، لجاجت، دروغگويى و تجاوز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياده ‏روى در سرزنش كردن ، آتش لجاجت را شعله‏ ور مى ‏سازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس لجاجت كند و بر آن پافشارى نمايد، او همان بخت برگشته ‏اى است كه خداوند بر دلش پرده [غفلت] زده و پيشامدهاى ناگوار بر فراز سرش قرار گرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زشت است فروتنى هنگام نياز و درشتى هنگام بی ‏نيازى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در قلبش به اندازه ذره ای کبر و خود بزرگ بینی باشد به بهشت وارد نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار داد ، و نماز را برای دوری از تکبر و خودخواهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مردی نیست که تکبر بورزد یا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتی که در نفس خود می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورترین مردم ار خداوند عزّو جل در روز قیامت سرکشانِ متکبّر هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را از كم شباهت‏ترينتان به خودم آگاه نسازم؟ عرض كردند: چرا، اى رسول خدا! فرمودند: زشتگوىِ بى آبروىِ بى شرم، بخيل، متكبر، كينه توز، حسود، سنگدل، كسى كه هيچ اميدى به خيرش و امانى از شرش نيست.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 در مـقام انـدرز بـه فـرزند خود : دلت را بـا اندرز زنده گردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه او چیزی را اراده کند،ما نیز همان چیز را اراده می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كم بخورد، سالم مى‏ماند و هر كس زياد بخورد تنش بيمار مى‏شود و قساوت قلب پيدا مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزّوجلّ به موسى عليه‏السلام وحى كرد: اى موسى! به زيادى ثروت شاد مشو و در هيچ حالى مرا فراموش مكن، زيرا با زيادى ثروت گناهان فراموش مى‏شود و از ياد بردن من قساوت قلب مى‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن به،قوه ای برای قلب ضعیف ، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انسان پاره گوشتى است كه اگر آن سالم و درست باشد، ديگر اعضاى بدنش هم با آن سالم مى‏ شوند و هرگاه آن بيمار شود، ديگر اعضاى بدنش بيمار و فاسد مى ‏گردند. آن پاره گوشت، قلب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبى عادت است و بدى لجاجت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش (صفت) در مؤمن نيست: سخت‏گيرى، بى‏ خيرى، حسادت، لجاجت، دروغگويى و تجاوز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياده ‏روى در سرزنش كردن ، آتش لجاجت را شعله‏ ور مى ‏سازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس لجاجت كند و بر آن پافشارى نمايد، او همان بخت برگشته ‏اى است كه خداوند بر دلش پرده [غفلت] زده و پيشامدهاى ناگوار بر فراز سرش قرار گرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زشت است فروتنى هنگام نياز و درشتى هنگام بی ‏نيازى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در قلبش به اندازه ذره ای کبر و خود بزرگ بینی باشد به بهشت وارد نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار داد ، و نماز را برای دوری از تکبر و خودخواهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مردی نیست که تکبر بورزد یا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتی که در نفس خود می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورترین مردم ار خداوند عزّو جل در روز قیامت سرکشانِ متکبّر هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را از كم شباهت‏ترينتان به خودم آگاه نسازم؟ عرض كردند: چرا، اى رسول خدا! فرمودند: زشتگوىِ بى آبروىِ بى شرم، بخيل، متكبر، كينه توز، حسود، سنگدل، كسى كه هيچ اميدى به خيرش و امانى از شرش نيست.