بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبيداللّه  بن ابى رافع : زمانى كه حروريه (خوارج) سر به نافرمانى برداشتند، او با على بن ابى طالب بود. آنها مى گفتند: داورى جز از آنِ خدا نيست. على عليه السلام فرمودند: اين سخن حقى است براى نيّت باطلى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق را بگو اگر چه نابودى تو در آن باشد، زيرا كه نجات تو در آن است... تقواى الهى پيشه كن و باطل را فرو گذار هر چند [به ظاهر] نجات تو در آن باشد، زيرا كه نابودى تو در آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخى حق را تحمل كن، و مبادا كه فريب شيرينى باطل را بخورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق، سنگين و تلخ است و باطل، سبك و شيرين و بسا خواهش و هوا و هوسى كه لحظه اى بيش نمى ماند، اما غم و اندوهى طولانى به دنبال مى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ باطلى نيست كه در برابر حق بايستد مگر آن كه حق بر باطل چيره مى شود و اين سخن خداوند است: «بلكه حق را بر سر باطل مى زنيم كه آن را در هم مى كوبد...».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندكى حقّ، بسيارى باطل را نابود مى كند، همچنان كه اندكى آتش، هيزم هاى فراوانى را مى سوزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه هر كس در راه حق از دنيا برود، به بهشت و هر كس در راه باطل از دنيا برود، به جهنم مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه توبه كننده چهار است: عمل خالصانه براى خدا، رها كردن باطل، پايبندى به حق و حريص بودن بر كار خير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دل به باطل بودن حق و به حق بودن باطل يقين نمى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا جز حق، با تو اُنس بگيرد و جز باطل، از تو بهراسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هر كس باطل را يارى كند، به حق ستم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان عیب نیست که حقش تاخیر افتد، عیب آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اى مردم! جز اين نيست كه خداست و شيطان، حق است و باطل، هدايت است و ضلالت، رشد است و گمراهى، دنياست و آخرت، خوبى هاست و بدى ها. هر چه خوبى است از آنِ خداست و هر چه بدى است از آنِ شيطان ملعون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش خود را به شنيدن خوبى‏ ها عادت بده و به آنچه كه به صلاح و درستى تو نمى‏ افزايد گوش مسپار، زيرا اين كار، دل‏ها را زنگار مى‏ زند و موجب سرزنش مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمها خشک نمی شود مگر به خاطر قساوت قلب و دلها قساوت پیدا نمی کند مگر به سبب زیادی گناه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرزها صيقل بخش جان ها، و جلا دهنده دل هاست.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبيداللّه  بن ابى رافع : زمانى كه حروريه (خوارج) سر به نافرمانى برداشتند، او با على بن ابى طالب بود. آنها مى گفتند: داورى جز از آنِ خدا نيست. على عليه السلام فرمودند: اين سخن حقى است براى نيّت باطلى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق را بگو اگر چه نابودى تو در آن باشد، زيرا كه نجات تو در آن است... تقواى الهى پيشه كن و باطل را فرو گذار هر چند [به ظاهر] نجات تو در آن باشد، زيرا كه نابودى تو در آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخى حق را تحمل كن، و مبادا كه فريب شيرينى باطل را بخورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق، سنگين و تلخ است و باطل، سبك و شيرين و بسا خواهش و هوا و هوسى كه لحظه اى بيش نمى ماند، اما غم و اندوهى طولانى به دنبال مى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ باطلى نيست كه در برابر حق بايستد مگر آن كه حق بر باطل چيره مى شود و اين سخن خداوند است: «بلكه حق را بر سر باطل مى زنيم كه آن را در هم مى كوبد...».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندكى حقّ، بسيارى باطل را نابود مى كند، همچنان كه اندكى آتش، هيزم هاى فراوانى را مى سوزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه هر كس در راه حق از دنيا برود، به بهشت و هر كس در راه باطل از دنيا برود، به جهنم مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه توبه كننده چهار است: عمل خالصانه براى خدا، رها كردن باطل، پايبندى به حق و حريص بودن بر كار خير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دل به باطل بودن حق و به حق بودن باطل يقين نمى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا جز حق، با تو اُنس بگيرد و جز باطل، از تو بهراسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هر كس باطل را يارى كند، به حق ستم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان عیب نیست که حقش تاخیر افتد، عیب آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اى مردم! جز اين نيست كه خداست و شيطان، حق است و باطل، هدايت است و ضلالت، رشد است و گمراهى، دنياست و آخرت، خوبى هاست و بدى ها. هر چه خوبى است از آنِ خداست و هر چه بدى است از آنِ شيطان ملعون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش خود را به شنيدن خوبى‏ ها عادت بده و به آنچه كه به صلاح و درستى تو نمى‏ افزايد گوش مسپار، زيرا اين كار، دل‏ها را زنگار مى‏ زند و موجب سرزنش مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمها خشک نمی شود مگر به خاطر قساوت قلب و دلها قساوت پیدا نمی کند مگر به سبب زیادی گناه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرزها صيقل بخش جان ها، و جلا دهنده دل هاست.