بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترين مصيبت ها، نادانى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاندانى هستيم كه هرگاه حق را شناختيم ، بدان چنگ در مى‏زنيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه دل در درون سينه بى قرار است و به دنبال حق مى‏ گردد و چون به آن رسيد، آرام و قرار مى‏ گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما (اهل بيت) ستون هاى حق را استوار و لشكريان باطل را متلاشى كرديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مردم! اگر در يارى حق كوتاهى نمى كرديد و در خوار ساختن باطل سستى نمى نموديد، كسانى كه همپايه شما نيستند، در شما طمع نمى كردند و هيچ قدرتى بر شما مسلط نمى شد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن درباره حق، از سكوتى بر باطل بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايمان مؤمن كامل نمى شود، مگر آن كه 103 صفت در او باشد:... باطل را از دوستش نمى پذيرد و در مقابله با دشمن، حق را پايمال نمى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز زمين باقى نمى ماند مگر آن كه در آن دانشمندى وجود دارد كه حق را از باطل مى شناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه حق را دولتى است و باطل را دولتى، و هر يك از اين دو، در دولت ديگرى ذليل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار الها... باطل را از درون ما محو نما و حق را در باطن ما جاى ده. زيرا كه ترديدها و گمان ها فتنه زايند و بخشش ها و نعمت ها را تيره مى سازند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا به تو پناه مى برم از اين كه باطل را بر حق ترجيح دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق را از اهل باطل فراگيريد و باطل را از اهل حق فرا نگيريد. سخن سنج باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نجات و رستگارى در سه چيز است: پايبندى به حق، دورى از باطل و سوار شدن بر مركب جدّيت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان زيرك، دوستش حق است و دشمنش باطل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از من با خوارج نجنگيد (آنان را نكشيد)؛ زيرا كسى كه طالب حق باشد و به آن نرسد، با كسى كه جوياى باطل باشد و به آن دست يابد، يكسان نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه هر كس را حق سود ندهد، باطل زيانش رساند و هر كس به راه هدايت نرود، به كجراهه گمراهى افتد و هر كس يقين، او را سود نبخشد، شكّ زيانش رساند.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترين مصيبت ها، نادانى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاندانى هستيم كه هرگاه حق را شناختيم ، بدان چنگ در مى‏زنيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه دل در درون سينه بى قرار است و به دنبال حق مى‏ گردد و چون به آن رسيد، آرام و قرار مى‏ گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما (اهل بيت) ستون هاى حق را استوار و لشكريان باطل را متلاشى كرديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مردم! اگر در يارى حق كوتاهى نمى كرديد و در خوار ساختن باطل سستى نمى نموديد، كسانى كه همپايه شما نيستند، در شما طمع نمى كردند و هيچ قدرتى بر شما مسلط نمى شد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن درباره حق، از سكوتى بر باطل بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايمان مؤمن كامل نمى شود، مگر آن كه 103 صفت در او باشد:... باطل را از دوستش نمى پذيرد و در مقابله با دشمن، حق را پايمال نمى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز زمين باقى نمى ماند مگر آن كه در آن دانشمندى وجود دارد كه حق را از باطل مى شناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه حق را دولتى است و باطل را دولتى، و هر يك از اين دو، در دولت ديگرى ذليل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار الها... باطل را از درون ما محو نما و حق را در باطن ما جاى ده. زيرا كه ترديدها و گمان ها فتنه زايند و بخشش ها و نعمت ها را تيره مى سازند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا به تو پناه مى برم از اين كه باطل را بر حق ترجيح دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق را از اهل باطل فراگيريد و باطل را از اهل حق فرا نگيريد. سخن سنج باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نجات و رستگارى در سه چيز است: پايبندى به حق، دورى از باطل و سوار شدن بر مركب جدّيت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان زيرك، دوستش حق است و دشمنش باطل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از من با خوارج نجنگيد (آنان را نكشيد)؛ زيرا كسى كه طالب حق باشد و به آن نرسد، با كسى كه جوياى باطل باشد و به آن دست يابد، يكسان نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه هر كس را حق سود ندهد، باطل زيانش رساند و هر كس به راه هدايت نرود، به كجراهه گمراهى افتد و هر كس يقين، او را سود نبخشد، شكّ زيانش رساند.