بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه بهره ‏اى از دانش ندارد معنا ندارد كه ديگران او را سعادتمند بدانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داناترين مردم كسى است كه دانش ديگران را به دانش خود بيفزايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ عملى مانند پژوهش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ندارم جوانى از شما [شيعيان] را جز بر دو گونه ببينم: دانشمند يا دانشجو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش روشنى بخش انديشه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به آنچه می ‏داند عمل كند، خداوند دانش آنچه را كه نمی ‏داند به او ارزانى می ‏دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى كه در آن حكمتى نيست، مانند خانه ويران است، پس بياموزيد و آموزش دهيد، بفهميد و نادان نميريد. براستى كه خداوند، بهانه‏اى را براى نادانى نمى‏پذيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش پيشواى عمل و عمل پيرو آن است. به خوشبختان دانش الهام مى‏شود و بدبختان از آن محرومند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با علما معاشرت كن تا علمت زياد، ادبت نيكو و جانت پاك شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترين درجه دانايى، تشخيص اخلاق از يكديگر و آشكار كردن اخلاق پسنديده و سركوب اخلاق ناپسند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايى، ريشه همه خوبى‏ها و نادانى ريشه همه بدى‏هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايى سرآمد همه خوبى‏ها و نادانى سرآمد همه بدى ‏هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى كسب بلند مرتبگى از وطن خود دور شو و سفر كن كه در مسافرت پنج فايده است: برطرف شدن اندوه، بدست آوردن روزى و دانش و آداب زندگى، و هم‏نشينى با بزرگواران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش منافق در زبان او و دانش مؤمن در كردار اوست.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه بهره ‏اى از دانش ندارد معنا ندارد كه ديگران او را سعادتمند بدانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داناترين مردم كسى است كه دانش ديگران را به دانش خود بيفزايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ عملى مانند پژوهش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ندارم جوانى از شما [شيعيان] را جز بر دو گونه ببينم: دانشمند يا دانشجو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش روشنى بخش انديشه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به آنچه می ‏داند عمل كند، خداوند دانش آنچه را كه نمی ‏داند به او ارزانى می ‏دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى كه در آن حكمتى نيست، مانند خانه ويران است، پس بياموزيد و آموزش دهيد، بفهميد و نادان نميريد. براستى كه خداوند، بهانه‏اى را براى نادانى نمى‏پذيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش پيشواى عمل و عمل پيرو آن است. به خوشبختان دانش الهام مى‏شود و بدبختان از آن محرومند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با علما معاشرت كن تا علمت زياد، ادبت نيكو و جانت پاك شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترين درجه دانايى، تشخيص اخلاق از يكديگر و آشكار كردن اخلاق پسنديده و سركوب اخلاق ناپسند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايى، ريشه همه خوبى‏ها و نادانى ريشه همه بدى‏هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايى سرآمد همه خوبى‏ها و نادانى سرآمد همه بدى ‏هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى كسب بلند مرتبگى از وطن خود دور شو و سفر كن كه در مسافرت پنج فايده است: برطرف شدن اندوه، بدست آوردن روزى و دانش و آداب زندگى، و هم‏نشينى با بزرگواران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش منافق در زبان او و دانش مؤمن در كردار اوست.