بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكات عقل تحمّل نادانان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ترين مردم كسى است كه در امور زندگيش بهتر برنامه ريزى كند و در اصلاح آخرتش بيشتر همّت نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل جز با پيروى از حق كامل نمى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ترين مردم كسى است كه از همه پَستى ها دورتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا على عقل چيزى است كه با آن بهشت و خشنودى خداوند رحمان به دست مى آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك عالم برتر از هزار عابد و هزار زاهد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باعلما همنشینی کن تا سعادتمند شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجود یک فقیه برای ابلیس سخت تر از هزار عابد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندان وارثان پيامبران هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطان ، در عالِمِ بى‏بهره از ادب بيشتر طمع مى‏كند تا عالِمِ برخوردار از ادب . پس ادب داشته باشيد وگرنه شما، بيابانى (فاقد تمدّن) هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه بدترين بدها، علماى بدند و بهترين خوبان علماى خوبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالمان فرمانرواى بر شهرياران هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسیارند دانشمندانی که جهلشان آنها را کشته در حالی که علمشان با آنهاست، اما به حالشان سودی نمی دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز زمين باقى نمى‏ماند مگر آن كه در آن دانشمندى وجود دارد كه حق را از باطل مى‏شناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جميل گويد: شنيدم از آن حضرت كه مى‏ فرمود: مردم سه دسته صبح مى‏كنند: عالم‏ و متعلم‏ و ورآبى، ما علماء هستيم، و شيعيان ما متعلم و دانش آموزند، و مردم ديگر ورآبيند.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكات عقل تحمّل نادانان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ترين مردم كسى است كه در امور زندگيش بهتر برنامه ريزى كند و در اصلاح آخرتش بيشتر همّت نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل جز با پيروى از حق كامل نمى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ترين مردم كسى است كه از همه پَستى ها دورتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا على عقل چيزى است كه با آن بهشت و خشنودى خداوند رحمان به دست مى آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك عالم برتر از هزار عابد و هزار زاهد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باعلما همنشینی کن تا سعادتمند شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجود یک فقیه برای ابلیس سخت تر از هزار عابد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندان وارثان پيامبران هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطان ، در عالِمِ بى‏بهره از ادب بيشتر طمع مى‏كند تا عالِمِ برخوردار از ادب . پس ادب داشته باشيد وگرنه شما، بيابانى (فاقد تمدّن) هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه بدترين بدها، علماى بدند و بهترين خوبان علماى خوبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عالمان فرمانرواى بر شهرياران هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسیارند دانشمندانی که جهلشان آنها را کشته در حالی که علمشان با آنهاست، اما به حالشان سودی نمی دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز زمين باقى نمى‏ماند مگر آن كه در آن دانشمندى وجود دارد كه حق را از باطل مى‏شناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جميل گويد: شنيدم از آن حضرت كه مى‏ فرمود: مردم سه دسته صبح مى‏كنند: عالم‏ و متعلم‏ و ورآبى، ما علماء هستيم، و شيعيان ما متعلم و دانش آموزند، و مردم ديگر ورآبيند.