بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان نیک به خداوند آن است که جز به او امیدوار نباشی و جز از گناه خودت نهراسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآغاز نادانی، دشمنی با مردم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان باز نمى ايستد (هيچ نهى و بازداشتى در او اثر نمى كند) و پند و اندرزها سودش نمى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتاب کردن در کاری پیش از بدست آوردن توانایی و سستی کردن بعد از به دست آوردن فرصت از نادانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احمق مشورت نکن و از دروغگو یارى مجو و به دوستى زمامداران اعتماد مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايى سرآمد همه خوبى‏ها و نادانى سرآمد همه بدى‏هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه جاهل یا افراط گر و تجاوزکار و یا کندرو و تفریط کننده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستى عزّت است و نادانى ذلّت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس زياد شوخى كند، نادان شمرده مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـادانى، مايـه مرگ زندگان و دوام بدبختى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از نادانان پيمان نگرفته كه دانش بياموزند، تا آنكه از عالمان پيمان گرفته كه به نادانان بياموزند، زيرا دانش، پيش از نادانى بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى كه در آن حكمت نيست، مانند خانه ويران است، پس بياموزيد و تعليم دهيد، بفهميد و نادان نميريد. براستى كه خداوند، بهانه اى را براى نادانى نمى پذيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان كسى است كه نافرمانى خدا كند، اگر چه زيبا چهره و داراى موقعيتى بزرگ باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانى ريشه همه بديهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار عزيزى كه، نادانى اش او را خوار ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ آيينى، با نادانى رُشد نمى كند.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان نیک به خداوند آن است که جز به او امیدوار نباشی و جز از گناه خودت نهراسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآغاز نادانی، دشمنی با مردم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان باز نمى ايستد (هيچ نهى و بازداشتى در او اثر نمى كند) و پند و اندرزها سودش نمى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتاب کردن در کاری پیش از بدست آوردن توانایی و سستی کردن بعد از به دست آوردن فرصت از نادانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احمق مشورت نکن و از دروغگو یارى مجو و به دوستى زمامداران اعتماد مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايى سرآمد همه خوبى‏ها و نادانى سرآمد همه بدى‏هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه جاهل یا افراط گر و تجاوزکار و یا کندرو و تفریط کننده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستى عزّت است و نادانى ذلّت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس زياد شوخى كند، نادان شمرده مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـادانى، مايـه مرگ زندگان و دوام بدبختى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از نادانان پيمان نگرفته كه دانش بياموزند، تا آنكه از عالمان پيمان گرفته كه به نادانان بياموزند، زيرا دانش، پيش از نادانى بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى كه در آن حكمت نيست، مانند خانه ويران است، پس بياموزيد و تعليم دهيد، بفهميد و نادان نميريد. براستى كه خداوند، بهانه اى را براى نادانى نمى پذيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان كسى است كه نافرمانى خدا كند، اگر چه زيبا چهره و داراى موقعيتى بزرگ باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانى ريشه همه بديهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار عزيزى كه، نادانى اش او را خوار ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ آيينى، با نادانى رُشد نمى كند.