بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش‏گمانى، مايه آسايش قلب و سلامت دين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دين را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پيدا كنى و بر هر دشمنى پيروز گردى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن در سرشتش دروغ و خيانت نيست و دو صفت است كه در منافق جمع نگردد: سيرت نيكو و دين شناسى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ بنده ‏اى حقیقت ایمانش را کامل نمى ‏کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین‏ شناسى، تدبر نیکو در زندگى، و شکیبایى در مصیبت‏ها و بلاها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع كند دو سوم دينش از بين برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقيقت خداوند جهاد را واجب گردانيد و آن را بزرگداشت و مايه پيروزى و ياور خود قرارش داد. به خدا سوگند كار دنيا و دين جز با جهاد درست نمى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيبت كردن در (نابودى) دين مسلمان مؤثرتر از خوره در درون اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را به چيزى با فضيلت‏تر از نماز و روزه و صدقه (زكات) آگاه نكنم؟ آن چيز اصلاح ميان مردم است، زيرا تيره شدن رابطه ميان مردم ريشه ‏كن كننده دين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و ‏آله مردى را ديدند كه موهاى ژوليده و جامه‏اى چركين و سر و وضع نامرتّبى داشت، فرمودند: بهره بردن از نعمت‏هاى خدا و آشكار ساختن نعمت جزء دين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه در دنيا به امانتى خيانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند و آنگاه بميرد بر دين من نمرده است و با خدا ديدار مى‏ كند در حالى كه بر او خشمگين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در پی برآوردن نیاز برادر مسلمان خود باشد، تا زمانی که در این راه است خداوند هم در پی برآوردن حاجت او خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند مطمئناً بهشت بر او واجب می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از (عوامل) نابودی اسلام و مسلمانان این است که اموال در دست کسانی باشد که حق و حقوق آن را نشناخته و با آن کار خیر انجام ندهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگهاى زیربناى اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت که هیچ یک از آنها بدون دیگرى درست نمى‏ شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش‏گمانى، مايه آسايش قلب و سلامت دين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دين را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پيدا كنى و بر هر دشمنى پيروز گردى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن در سرشتش دروغ و خيانت نيست و دو صفت است كه در منافق جمع نگردد: سيرت نيكو و دين شناسى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ بنده ‏اى حقیقت ایمانش را کامل نمى ‏کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین‏ شناسى، تدبر نیکو در زندگى، و شکیبایى در مصیبت‏ها و بلاها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع كند دو سوم دينش از بين برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقيقت خداوند جهاد را واجب گردانيد و آن را بزرگداشت و مايه پيروزى و ياور خود قرارش داد. به خدا سوگند كار دنيا و دين جز با جهاد درست نمى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيبت كردن در (نابودى) دين مسلمان مؤثرتر از خوره در درون اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را به چيزى با فضيلت‏تر از نماز و روزه و صدقه (زكات) آگاه نكنم؟ آن چيز اصلاح ميان مردم است، زيرا تيره شدن رابطه ميان مردم ريشه ‏كن كننده دين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و ‏آله مردى را ديدند كه موهاى ژوليده و جامه‏اى چركين و سر و وضع نامرتّبى داشت، فرمودند: بهره بردن از نعمت‏هاى خدا و آشكار ساختن نعمت جزء دين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه در دنيا به امانتى خيانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند و آنگاه بميرد بر دين من نمرده است و با خدا ديدار مى‏ كند در حالى كه بر او خشمگين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در پی برآوردن نیاز برادر مسلمان خود باشد، تا زمانی که در این راه است خداوند هم در پی برآوردن حاجت او خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند مطمئناً بهشت بر او واجب می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از (عوامل) نابودی اسلام و مسلمانان این است که اموال در دست کسانی باشد که حق و حقوق آن را نشناخته و با آن کار خیر انجام ندهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگهاى زیربناى اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت که هیچ یک از آنها بدون دیگرى درست نمى‏ شود.