بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به نيازمند كمك مالى كند و با مردم منصفانه رفتار نمايد چنين كسى مؤمن حقيقى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس امر به معروف كند به مؤمن نيرو مى بخشد و هر كس نهى از منكر نمايد بينى منافق را به خاك ماليده و از مكر او در امان مى ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على! از ارجمندى مؤمن در نزد خدا اين است كه برايش وقت مرگ، معيّن نفرموده است، تا زمانى كه قصد شرّى كند. آن گاه خداوند جانش را بستاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن را بر مؤمن، هفت حق است. واجب ترين آنها اين است كه آدمى تنها حق را بگويد، هر چند بر ضد خود يا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حق منحرف نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امام صادق (ع) چه چیز ایمان را در بنده استوار می سازد؟ فرمود: پرهیز از محرمات. وچه چیز بنده را از ایمان خارج می کند؟ فرمود:طمع.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیرالمومنین بسیار در خطبه خود می فرمود: ای مردم دینتان را بپایید دینتان را. بدی در این دین، بهتر است از نیکی در دین های دیگر. گناه و بدی در این دین آمرزیده است و نیکی در غیر آن، پذیرفته نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک ازشما مزه ایمان را نخواهد چشید تا اینکه بداند، آنچه به او رسیده، نمی توانست به او نرسد و آنچه به او نرسیده ممکن نبود به او اصابت کند و برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان به صرف ادعا و آرزو نیست، بلکه ایمان آن است که خالصانه در جان و دل قرار گیرد و اعمال هم آنرا تایید کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان هیچ بنده ای راستین نمی شود مگر زمانیکه اعتمادش به آنچه نزد خداست از اعتمادش به آنچه در دست خود دارد بیشتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس حقیقت ایمان را کامل نمی کند مگر اینکه جدال لفظی را رها کند، هر چند حق با او باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسی که از چیزی طرفداری مصرّانه و نابجا کند یا اینکه از جانب دیگران به نفع او طرفداری نابجا شود ( و او خشنود باشد ) محققاً که ریسمان ایمان را از گردن خویش باز کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش خلق‌ترین و با لطفترین آنها نسبت به اهل خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین ایمان آن است که معتقد باشی هر کجا هستی خداوند با توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خصلت است كه بالاتر از آنها چيزى نيست: ايمان به خدا و سود رساندن به برادران.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به نيازمند كمك مالى كند و با مردم منصفانه رفتار نمايد چنين كسى مؤمن حقيقى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس امر به معروف كند به مؤمن نيرو مى بخشد و هر كس نهى از منكر نمايد بينى منافق را به خاك ماليده و از مكر او در امان مى ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على! از ارجمندى مؤمن در نزد خدا اين است كه برايش وقت مرگ، معيّن نفرموده است، تا زمانى كه قصد شرّى كند. آن گاه خداوند جانش را بستاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن را بر مؤمن، هفت حق است. واجب ترين آنها اين است كه آدمى تنها حق را بگويد، هر چند بر ضد خود يا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حق منحرف نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امام صادق (ع) چه چیز ایمان را در بنده استوار می سازد؟ فرمود: پرهیز از محرمات. وچه چیز بنده را از ایمان خارج می کند؟ فرمود:طمع.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیرالمومنین بسیار در خطبه خود می فرمود: ای مردم دینتان را بپایید دینتان را. بدی در این دین، بهتر است از نیکی در دین های دیگر. گناه و بدی در این دین آمرزیده است و نیکی در غیر آن، پذیرفته نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک ازشما مزه ایمان را نخواهد چشید تا اینکه بداند، آنچه به او رسیده، نمی توانست به او نرسد و آنچه به او نرسیده ممکن نبود به او اصابت کند و برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان به صرف ادعا و آرزو نیست، بلکه ایمان آن است که خالصانه در جان و دل قرار گیرد و اعمال هم آنرا تایید کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان هیچ بنده ای راستین نمی شود مگر زمانیکه اعتمادش به آنچه نزد خداست از اعتمادش به آنچه در دست خود دارد بیشتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس حقیقت ایمان را کامل نمی کند مگر اینکه جدال لفظی را رها کند، هر چند حق با او باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسی که از چیزی طرفداری مصرّانه و نابجا کند یا اینکه از جانب دیگران به نفع او طرفداری نابجا شود ( و او خشنود باشد ) محققاً که ریسمان ایمان را از گردن خویش باز کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش خلق‌ترین و با لطفترین آنها نسبت به اهل خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین ایمان آن است که معتقد باشی هر کجا هستی خداوند با توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خصلت است كه بالاتر از آنها چيزى نيست: ايمان به خدا و سود رساندن به برادران.