بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان مؤمن در پس دل اوست، هرگاه بخواهد سخن بگويد درباره آن مى انديشد و سپس آن را مى گويد اما زبان منافق جلوى دل اوست هرگاه قصد سخن كند آن را به زبان مى آورد و درباره آن نمى انديشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همّت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق در خوردن و نوشيدن؛ مانند حيوانات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن كم خوراك است و منافق پرخور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

على پيشواى مؤمنان و ثروت پيشواى منافقان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيّت مؤمن بهتر از عمل او و نيت منافق بدتر از عمل اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از بدى اش ناراحت و از خوبى اش خوشحال شود، پس او مؤمن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه هاى مؤمن پنج چيز است: ... و بلند گفتن بسم اللّه  الرحمن الرحيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مومن همانند دو کفه ترازوست. هرگاه به ایمانش افزوده گردد، به بلایش نیز افزوده می گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مومن برای مومن برکت و برای کافر، اتمام حجت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی مومن در رخسار او و اندوهش در دل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مرد و زن مؤمنى نيست كه دست محبت بر سر يتيمى بگذارد، مگر اين كه خداوند به اندازه هر تار مويى كه بر آن دست كشيده است ثوابى برايش بنويسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن بسيار راستگو و بسيار نيكوكار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن به ميل و رغبت خانواده اش غذا مى خورد ولى منافق ميل و رغبت خود را به خانواده اش تحميل مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش (صفت) در مؤمن نيست: سخت گيرى، بى خيرى، حسادت، لجاجت، دروغگويى و تجاوز.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان مؤمن در پس دل اوست، هرگاه بخواهد سخن بگويد درباره آن مى انديشد و سپس آن را مى گويد اما زبان منافق جلوى دل اوست هرگاه قصد سخن كند آن را به زبان مى آورد و درباره آن نمى انديشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همّت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق در خوردن و نوشيدن؛ مانند حيوانات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن كم خوراك است و منافق پرخور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

على پيشواى مؤمنان و ثروت پيشواى منافقان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيّت مؤمن بهتر از عمل او و نيت منافق بدتر از عمل اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از بدى اش ناراحت و از خوبى اش خوشحال شود، پس او مؤمن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه هاى مؤمن پنج چيز است: ... و بلند گفتن بسم اللّه  الرحمن الرحيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مومن همانند دو کفه ترازوست. هرگاه به ایمانش افزوده گردد، به بلایش نیز افزوده می گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مومن برای مومن برکت و برای کافر، اتمام حجت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی مومن در رخسار او و اندوهش در دل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مرد و زن مؤمنى نيست كه دست محبت بر سر يتيمى بگذارد، مگر اين كه خداوند به اندازه هر تار مويى كه بر آن دست كشيده است ثوابى برايش بنويسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن بسيار راستگو و بسيار نيكوكار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن به ميل و رغبت خانواده اش غذا مى خورد ولى منافق ميل و رغبت خود را به خانواده اش تحميل مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شش (صفت) در مؤمن نيست: سخت گيرى، بى خيرى، حسادت، لجاجت، دروغگويى و تجاوز.