بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه نيّت درست داشته باشد، دل سالم و پاك دارد، زيرا سالم داشتن دل از وسوسه هاى شيطانى به سبب خالص گردانيدن نيّت در همه كارها براى خداوند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه نيّت فاسد شود، بلا و گرفتارى پيش مى آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ... نيّتم را به بهترين نيّت ها و عملم را به بهترين اعمال برسان، خدايا به لطف خود نيّت مرا كامل گردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيّت خوب، برخاسته از سلامت درون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس نيّتش خوب باشد، توفيق ياريش خواهد نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمى با نيّت خوب و خوش اخلاقى به تمام آن چه در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنيت محيط و وسعت روزى، دست مى يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيت خوب صاحب خويش را به بهشت مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه های کفر سه چیز است:حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد ورزیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حسـد ورزى به یکـدیگـر بپـرهیزیـد، زیـرا ریشه کفـر، حسـد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمترین کفر این است که انسان از برادرش سخنی بشنود و آن را نگه دارد تا او را با آن سخن رسوا کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال بد زدن شرك است و هيچ كس ازما نيست مگر اين كه به نحوى دستخوش فال بد زدن مى شود، اما خداوند با توكل به او آن را از بين مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطان به سپاهيانش مى گويد: ميان مردم حسد و تجاوزگرى بياندازيد چون اين دو، نزد خدا برابر با شرك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مومن بینوا یا غیر بینوا را تحقیر نماید، خدای عزوجل، پیوسته او را خوار و دشمن می دارد تا اینکه از کوچک شمردن دست بردارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نور خدا می نگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ بنده مومنی نیست جز اینکه در قلب او دو نور وجود دارد: نور بیم و نور امید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزّت مؤمن در بى‏ نیازى او از مردم است.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه نيّت درست داشته باشد، دل سالم و پاك دارد، زيرا سالم داشتن دل از وسوسه هاى شيطانى به سبب خالص گردانيدن نيّت در همه كارها براى خداوند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه نيّت فاسد شود، بلا و گرفتارى پيش مى آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ... نيّتم را به بهترين نيّت ها و عملم را به بهترين اعمال برسان، خدايا به لطف خود نيّت مرا كامل گردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيّت خوب، برخاسته از سلامت درون است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس نيّتش خوب باشد، توفيق ياريش خواهد نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمى با نيّت خوب و خوش اخلاقى به تمام آن چه در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنيت محيط و وسعت روزى، دست مى يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيت خوب صاحب خويش را به بهشت مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه های کفر سه چیز است:حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد ورزیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حسـد ورزى به یکـدیگـر بپـرهیزیـد، زیـرا ریشه کفـر، حسـد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمترین کفر این است که انسان از برادرش سخنی بشنود و آن را نگه دارد تا او را با آن سخن رسوا کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال بد زدن شرك است و هيچ كس ازما نيست مگر اين كه به نحوى دستخوش فال بد زدن مى شود، اما خداوند با توكل به او آن را از بين مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطان به سپاهيانش مى گويد: ميان مردم حسد و تجاوزگرى بياندازيد چون اين دو، نزد خدا برابر با شرك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مومن بینوا یا غیر بینوا را تحقیر نماید، خدای عزوجل، پیوسته او را خوار و دشمن می دارد تا اینکه از کوچک شمردن دست بردارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نور خدا می نگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ بنده مومنی نیست جز اینکه در قلب او دو نور وجود دارد: نور بیم و نور امید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزّت مؤمن در بى‏ نیازى او از مردم است.