بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداشناس ترين مردم پر درخواست ترين آنها از خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا داناست به هر رازى كه مردم در دل نهان داشته اند، و به نجواى آهسته رازگويان و به هر گمان كه در خاطرى نهفته است و به هر تصميمى كه از روىِ يقين گرفته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمار قطره هاى آبها و ستارگان آسمان و ذرات گردوغبار پراكنده در هوا و حركت مورچه برسنگ بزرگ و خوابگاه مورچگان در شب تاريك بر او پوشيده نيست و محل ريزش برگها و بر هم خوردن پلكها را مى داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين اعمال، خداشناسى است، زيرا با وجود علم و معرفت، عمل، كم يا زياد تو را سود مى بخشد اما با وجود نادانى (نسبت به خدا) عمل، نه اندكش تو را سود مى بخشد نه بسيارش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براى هر قومى راهنمايى قرار دادم، كه خوشبختان را به وسيله آن هدايت مى‏ كنم و حجتى براى بدبختان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز، از آيين‏هاى دين است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پيامبران است. براى نمازگزار، محبت فرشتگان، هدايت، ايمان، نور معرفت و بركت در روزى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را به غير از زبان خود، دعوت كنيد، تا پرهيزكارى و كوشش در عبادت و نماز و خوبى را از شما ببينند، زيرا اينها خود دعوت كننده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند ببیند کسی حسن نیت دارد او را در پناه خود حفظ می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که خوش نیت باشد روزیش زیاد می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را به داشتن نيّت خوب و مقصد زيبا عادت ده، تا در خواسته ‏هايت موفق شوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيت مؤمن بهتر از عمل او، و نيت كافر بدتر از عمل اوست و هر كس مطابق نيت خود عمل مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نيتى را در دل پنهان نمى‏ كند، مگر اينكه خداوند آن نيت را (در رفتار و كردار او) همانند لباس ظاهر مى‏ كند، با نيت خوب ظاهر خوب و با نيت بد ظاهر بد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پاداش بهشت نمى رسد مگر آن كس كه باطنش نيكو و نيّتش خالص باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هرگاه نيّت ها فاسد باشد، بركت از ميان مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اراده قوى باشد، هيچ بدنى براى انجام دادن كار، ناتوان نيست.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداشناس ترين مردم پر درخواست ترين آنها از خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا داناست به هر رازى كه مردم در دل نهان داشته اند، و به نجواى آهسته رازگويان و به هر گمان كه در خاطرى نهفته است و به هر تصميمى كه از روىِ يقين گرفته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمار قطره هاى آبها و ستارگان آسمان و ذرات گردوغبار پراكنده در هوا و حركت مورچه برسنگ بزرگ و خوابگاه مورچگان در شب تاريك بر او پوشيده نيست و محل ريزش برگها و بر هم خوردن پلكها را مى داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين اعمال، خداشناسى است، زيرا با وجود علم و معرفت، عمل، كم يا زياد تو را سود مى بخشد اما با وجود نادانى (نسبت به خدا) عمل، نه اندكش تو را سود مى بخشد نه بسيارش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براى هر قومى راهنمايى قرار دادم، كه خوشبختان را به وسيله آن هدايت مى‏ كنم و حجتى براى بدبختان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز، از آيين‏هاى دين است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پيامبران است. براى نمازگزار، محبت فرشتگان، هدايت، ايمان، نور معرفت و بركت در روزى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را به غير از زبان خود، دعوت كنيد، تا پرهيزكارى و كوشش در عبادت و نماز و خوبى را از شما ببينند، زيرا اينها خود دعوت كننده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند ببیند کسی حسن نیت دارد او را در پناه خود حفظ می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که خوش نیت باشد روزیش زیاد می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را به داشتن نيّت خوب و مقصد زيبا عادت ده، تا در خواسته ‏هايت موفق شوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيت مؤمن بهتر از عمل او، و نيت كافر بدتر از عمل اوست و هر كس مطابق نيت خود عمل مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نيتى را در دل پنهان نمى‏ كند، مگر اينكه خداوند آن نيت را (در رفتار و كردار او) همانند لباس ظاهر مى‏ كند، با نيت خوب ظاهر خوب و با نيت بد ظاهر بد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پاداش بهشت نمى رسد مگر آن كس كه باطنش نيكو و نيّتش خالص باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هرگاه نيّت ها فاسد باشد، بركت از ميان مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اراده قوى باشد، هيچ بدنى براى انجام دادن كار، ناتوان نيست.