بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از غير خدا بِبُرد، خداوند، هزينه زندگى او را تأمين مى‏ كند و از جايى كه انتظار ندارد، روزى ‏اش مى‏ دهد؛ امّا هر كس چشم اميدش به دنيا باشد، خداوند، او را به دنيا وا مى‏ گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصول به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت در شب حاصل نگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترين [مرتبه] ايمان آن است كه بدانى هركجا باشى خدا با تو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که خشنودی خدا را بطلبد هر چند به قیمت خشم مردم، خداوند او را از مردم بی نیاز می کند و هر که رضایتِ مردم را با ناخوشنودی خدا طلب کند خداوند او را به مردم وا می گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد و از خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچکی گناه نگاه نکنید بلکه به چیزی [نافرمانی خدا] که برآن جرات یافته اید بنگرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق بزرگ‏تر خداوند اين است كه او را بپرستى و چيزى را با او شريك نسازى، كه اگر خالصانه چنين كنى، خداوند كار دنيا و آخرتت را كفايت مى‏كند و آنچه را دوست دارى برايت نگه مى‏دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمى‏ شود و جز با معصيت خدا بدبخت نمى‏ گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه خداى سبحان را مى شناسد، شايسته است دلش از بيم و اميد به او خالى نباشد.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از غير خدا بِبُرد، خداوند، هزينه زندگى او را تأمين مى‏ كند و از جايى كه انتظار ندارد، روزى ‏اش مى‏ دهد؛ امّا هر كس چشم اميدش به دنيا باشد، خداوند، او را به دنيا وا مى‏ گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصول به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت در شب حاصل نگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترين [مرتبه] ايمان آن است كه بدانى هركجا باشى خدا با تو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که خشنودی خدا را بطلبد هر چند به قیمت خشم مردم، خداوند او را از مردم بی نیاز می کند و هر که رضایتِ مردم را با ناخوشنودی خدا طلب کند خداوند او را به مردم وا می گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد و از خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچکی گناه نگاه نکنید بلکه به چیزی [نافرمانی خدا] که برآن جرات یافته اید بنگرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق بزرگ‏تر خداوند اين است كه او را بپرستى و چيزى را با او شريك نسازى، كه اگر خالصانه چنين كنى، خداوند كار دنيا و آخرتت را كفايت مى‏كند و آنچه را دوست دارى برايت نگه مى‏دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمى‏ شود و جز با معصيت خدا بدبخت نمى‏ گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه خداى سبحان را مى شناسد، شايسته است دلش از بيم و اميد به او خالى نباشد.