بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس امامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى گمان شيعيان ما دل هايشان از هر خيانت، كينه،وفريبكارى پاك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منزلت مردم را در نزد ما، از اندازه روايتشان از ما بشناسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا اعمال نیک را به اتکاى دوستى آل محمد (ص) رها کنید، مبادا دوستى آل محمد (ص) را به اتکاى اعمال صالح از دست بدهید، زیرا هیچ کدام از ایـن دو ، به تنهایى پذیرفته نمى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گاه كه در روز قيامت برانگيخته شوم،دستم را بلند میکنم گناهكاران امّت پدرم را شفاعت خواهم كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس نماز را سبک بشمارد ، بشفاعت ما دست نخواهد یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ شفيعى براى زن نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضايت شوهرش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کدام از شما شیعیان مطیع خداوند باشد ولایت ما برایش مفید خواهد بود و هر که خدا را نافرمانی کند ولایت ما سودی برایش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز غديرخم برترين عيد امّت من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من هم درجه خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه در انتظار امر ما بمیرد از اینکه در وسط خیمه مهدی و لشکرش از دنیا نرفته ضرر نکرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عمه ام (حضرت معصومه) را در قم زیارت کند بهشت برای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که او (حضرت معصومه) را زیارت کند در حالی که آگاه به حقش باشد بهشت برای اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر رسول خدا (فاطمه) برای من سرمشقی نیکوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطمه پاره وجود من است، هر که او را بیازارد مرا آزار داده و هر که او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيارت قبر پدرم، موسى بن جعفر(ع)، مانند زيارت قبر حسين(ع) است.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس امامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى گمان شيعيان ما دل هايشان از هر خيانت، كينه،وفريبكارى پاك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منزلت مردم را در نزد ما، از اندازه روايتشان از ما بشناسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا اعمال نیک را به اتکاى دوستى آل محمد (ص) رها کنید، مبادا دوستى آل محمد (ص) را به اتکاى اعمال صالح از دست بدهید، زیرا هیچ کدام از ایـن دو ، به تنهایى پذیرفته نمى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گاه كه در روز قيامت برانگيخته شوم،دستم را بلند میکنم گناهكاران امّت پدرم را شفاعت خواهم كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس نماز را سبک بشمارد ، بشفاعت ما دست نخواهد یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ شفيعى براى زن نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضايت شوهرش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کدام از شما شیعیان مطیع خداوند باشد ولایت ما برایش مفید خواهد بود و هر که خدا را نافرمانی کند ولایت ما سودی برایش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز غديرخم برترين عيد امّت من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من هم درجه خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه در انتظار امر ما بمیرد از اینکه در وسط خیمه مهدی و لشکرش از دنیا نرفته ضرر نکرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عمه ام (حضرت معصومه) را در قم زیارت کند بهشت برای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که او (حضرت معصومه) را زیارت کند در حالی که آگاه به حقش باشد بهشت برای اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر رسول خدا (فاطمه) برای من سرمشقی نیکوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاطمه پاره وجود من است، هر که او را بیازارد مرا آزار داده و هر که او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيارت قبر پدرم، موسى بن جعفر(ع)، مانند زيارت قبر حسين(ع) است.