بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلها را حالتِ خواستن و ناخواستن و روى آوردن و پشت كردن است. از راه خواسته ها و تمايلات سراغ قلبها برويد، چرا كه اگر دل را به كارى مجبور كنند، كور مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب، آرام بخش جسم است، سخن گفتن آسايش روح است و سكوت، سبب راحتى عقل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم به همانند خود، بيشتر تمايل دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همانند درختان اند كه آبشان يكى است و ميوه هايشان گوناگون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كسى كه ميخواهد از ناراحتى مثانه شكايت نكند بول خود را نگه ندارد و لو اينكه سوار اسب باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داخل حمام نشو مگر در حالى كه در شكمت چيزى (غذايى) كه شدت حرارت معده را خاموش كند وجود داشته باشد، كه براى بدن موجب تقويت است و در حالى كه شكمت از غذا پر است نيز وارد حمام مشو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مى خواهد معده اش آزارش ندهد، در بين غذا آب نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هيچ دردى را بى درمان نيافريده مگر سام (مرگ) كه درمان ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا هنگامى كه بدنت درد را تحمل مى كند از مصرف دارو بپرهيز، چنانچه درد را تحمل نكردى آنگاه از دارو استفاده كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دور اندیشی سلامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محفوظ بودن زن، براى سلامتى ‏اش مفيدتر است و زيبايى او را با دوام‏تر مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتى بهترين نعمت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آيه سهم خود را از دنيا فراموش مكن : [يعنى] سلامتى ، توانايى ، فرصت ، جوانى و شادابى ‏ات را فراموش مكن ، تا با آنها ، آخرت را به دست آورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرت به اندازه تعصّب و ننگ داشتن بستگى دارد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلها را حالتِ خواستن و ناخواستن و روى آوردن و پشت كردن است. از راه خواسته ها و تمايلات سراغ قلبها برويد، چرا كه اگر دل را به كارى مجبور كنند، كور مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب، آرام بخش جسم است، سخن گفتن آسايش روح است و سكوت، سبب راحتى عقل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم به همانند خود، بيشتر تمايل دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همانند درختان اند كه آبشان يكى است و ميوه هايشان گوناگون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كسى كه ميخواهد از ناراحتى مثانه شكايت نكند بول خود را نگه ندارد و لو اينكه سوار اسب باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داخل حمام نشو مگر در حالى كه در شكمت چيزى (غذايى) كه شدت حرارت معده را خاموش كند وجود داشته باشد، كه براى بدن موجب تقويت است و در حالى كه شكمت از غذا پر است نيز وارد حمام مشو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مى خواهد معده اش آزارش ندهد، در بين غذا آب نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هيچ دردى را بى درمان نيافريده مگر سام (مرگ) كه درمان ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا هنگامى كه بدنت درد را تحمل مى كند از مصرف دارو بپرهيز، چنانچه درد را تحمل نكردى آنگاه از دارو استفاده كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دور اندیشی سلامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محفوظ بودن زن، براى سلامتى ‏اش مفيدتر است و زيبايى او را با دوام‏تر مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتى بهترين نعمت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آيه سهم خود را از دنيا فراموش مكن : [يعنى] سلامتى ، توانايى ، فرصت ، جوانى و شادابى ‏ات را فراموش مكن ، تا با آنها ، آخرت را به دست آورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرت به اندازه تعصّب و ننگ داشتن بستگى دارد.