بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چيز، انسان را پيش از فرا رسيدن هنگام پيرى، پير مى ‏كند: خوردن گوشت خشكيده، نشستن بر جاى مرطوب، بالا رفتن از پلّه و آميزش با پير زنان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياد كار نيك انجام دادن، عمر را مى ‏افزايد و نام را پر آوازه مى‏ سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرم ‏مِزاجان را به طول عمر، مژده دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على! از ارجمندى مؤمن در نزد خدا اين است كه برايش وقت مرگ، معيّن نفرموده است، تا زمانى كه قصد شرّى كند. آن گاه خداوند جانش را بستاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمى كه گناهكارند و نه نيكوكار، با صله رحم، اموالشان زياد و عمرشان طولانى مى‏ شود. حال اگر نيك و نيكوكار باشند، چه خواهد شد!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ انسان‏ها در نتيجه گناهان، بيشتر از مرگ آنها در نتيجه فرا رسيدنِ اَجَل است و زنده ماندن انسان‏ ها در نتيجه نيكى ‏هايشان، بيشتر از زندگى كردنشان به خاطر باقى بودنِ عمر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فتنه‏ ها و بدى‏ ها كناره بگيريد، تا عمرتان طولانى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوست دارى كه خداوند عمرت را زياد كند، پدر و مادرت را شاد كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بركت عمر در خوب انجام دادنِ كارهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به شايستگى در حقّ خانواده ‏اش نيكى كند، خداوند عمر او را زياد مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس غذا بخورد و ديگرى به او نگاه كند، و به او ندهد، به دردى بى درمان مبتلا مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به اصلاح خود نپردازد، بيمارى‏ اش سخت مى‏ شود و در درمانش به رنج مى ‏افتد و طبيبى نخواهد يافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام می کند سواره بر پیاده و رهگذر بر نشسته و هنگام ملاقات جماعتی با جماعت دیگر سلام کند (گروه) کم بر (گروه) زیاد و هنگام ملاقات (شخص) واحدی با جماعت سلام کند (شخص) واحد بر جماعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بداخلاق باشد، خودش را شكنجه و آزار مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيرا پا گذاشتن هوا و هوس، دل را زنده مى كند و زنده دلى، سبب استقامت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت ها و اخلاق پنهان را، معاشرت آشكار مى سازد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چيز، انسان را پيش از فرا رسيدن هنگام پيرى، پير مى ‏كند: خوردن گوشت خشكيده، نشستن بر جاى مرطوب، بالا رفتن از پلّه و آميزش با پير زنان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياد كار نيك انجام دادن، عمر را مى ‏افزايد و نام را پر آوازه مى‏ سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرم ‏مِزاجان را به طول عمر، مژده دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على! از ارجمندى مؤمن در نزد خدا اين است كه برايش وقت مرگ، معيّن نفرموده است، تا زمانى كه قصد شرّى كند. آن گاه خداوند جانش را بستاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمى كه گناهكارند و نه نيكوكار، با صله رحم، اموالشان زياد و عمرشان طولانى مى‏ شود. حال اگر نيك و نيكوكار باشند، چه خواهد شد!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ انسان‏ها در نتيجه گناهان، بيشتر از مرگ آنها در نتيجه فرا رسيدنِ اَجَل است و زنده ماندن انسان‏ ها در نتيجه نيكى ‏هايشان، بيشتر از زندگى كردنشان به خاطر باقى بودنِ عمر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فتنه‏ ها و بدى‏ ها كناره بگيريد، تا عمرتان طولانى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوست دارى كه خداوند عمرت را زياد كند، پدر و مادرت را شاد كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بركت عمر در خوب انجام دادنِ كارهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به شايستگى در حقّ خانواده ‏اش نيكى كند، خداوند عمر او را زياد مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس غذا بخورد و ديگرى به او نگاه كند، و به او ندهد، به دردى بى درمان مبتلا مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به اصلاح خود نپردازد، بيمارى‏ اش سخت مى‏ شود و در درمانش به رنج مى ‏افتد و طبيبى نخواهد يافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام می کند سواره بر پیاده و رهگذر بر نشسته و هنگام ملاقات جماعتی با جماعت دیگر سلام کند (گروه) کم بر (گروه) زیاد و هنگام ملاقات (شخص) واحدی با جماعت سلام کند (شخص) واحد بر جماعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بداخلاق باشد، خودش را شكنجه و آزار مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيرا پا گذاشتن هوا و هوس، دل را زنده مى كند و زنده دلى، سبب استقامت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت ها و اخلاق پنهان را، معاشرت آشكار مى سازد.