بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايز نيست زن با بوى خوش از خانه بيرون برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و عرض كرد: يا رسول اللّه ، حق مرد بر زن چيست؟ حضرت فرمودند:... و اينكه خود را براى او بيارايد و با بهترين عطرها خوشبو كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته است كه مرد هر روز از عطر استفاده كند، اگر هر روز نتوانست، يك روز در ميان عطر زند و چنانچه اين هم مقدورش نبود جمعه ها را ترك نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج چيز از سنت پيغمبران است: حيا، حلم، حجامت، مسواك و عطر زدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه بر هر مسلمانى لازم است: غسل جمعه، مسواك زدن و استعمال بوى خوش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس خوشبو نگرديد مگر اين كه بر عقلش افزوده شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك نماز با عطر بهتر از هفتاد نماز بدون عطر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين بندگان خدا كسانى هستند كه به وعده وفا كنند و بوى خوش بكار برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوى خوش قلب را تقويت مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهيزكار را سه نشانه است: اخلاص در عمل، كوتاهى آرزو و بهره گرفتن از فرصت‏ها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل کند از بهترین مردمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین شما کسانى اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامى مى دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارجمندترین مردم کسى است که آن چه را که برایش سودى ندارد رها کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مردم کسی است که نفع رساننده مردم باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه بنده ‏اى هنگام خوابش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد، خداوند به فرشتگان مى ‏گويد: به تعداد نفس‏ هايش تا صبح برايش حسنه بنويسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ظلم كند، عمرش كوتاه مى‏ شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايز نيست زن با بوى خوش از خانه بيرون برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و عرض كرد: يا رسول اللّه ، حق مرد بر زن چيست؟ حضرت فرمودند:... و اينكه خود را براى او بيارايد و با بهترين عطرها خوشبو كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته است كه مرد هر روز از عطر استفاده كند، اگر هر روز نتوانست، يك روز در ميان عطر زند و چنانچه اين هم مقدورش نبود جمعه ها را ترك نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج چيز از سنت پيغمبران است: حيا، حلم، حجامت، مسواك و عطر زدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه بر هر مسلمانى لازم است: غسل جمعه، مسواك زدن و استعمال بوى خوش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس خوشبو نگرديد مگر اين كه بر عقلش افزوده شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك نماز با عطر بهتر از هفتاد نماز بدون عطر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين بندگان خدا كسانى هستند كه به وعده وفا كنند و بوى خوش بكار برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوى خوش قلب را تقويت مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهيزكار را سه نشانه است: اخلاص در عمل، كوتاهى آرزو و بهره گرفتن از فرصت‏ها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل کند از بهترین مردمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین شما کسانى اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامى مى دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارجمندترین مردم کسى است که آن چه را که برایش سودى ندارد رها کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مردم کسی است که نفع رساننده مردم باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه بنده ‏اى هنگام خوابش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد، خداوند به فرشتگان مى ‏گويد: به تعداد نفس‏ هايش تا صبح برايش حسنه بنويسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ظلم كند، عمرش كوتاه مى‏ شود.