بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از همه زنان پربركت ‏تر آنست‏ ، كه خرجش كمتر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 در پى روزى و نيازها، سحر خيز باشيد؛ چرا كه حركت در آغاز روز، [مايه] بركت و پيروزى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند فرمود: «... هرگاه بنده بگويد: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، خداى متعال مى ‏گويد: بنده من با نام من آغاز كرد. بر من است كه كارهايش را به انجام رسانم و او را در همه حال، بركت دهم».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه ميهمان داشتند، با او غذا مى ‏خوردند و دست از سفره و غذا نمى‏ كشيدند، تا آن‏كه ميهمان دست از غذا خوردن بكشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه يكى از شما به ميهمانى دعوت شد، فرزندش را به دنبال خود راه نيندازد كه اگر چنين كند، كار حرامى كرده و غاصبانه وارد خانه ميزبان شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس دوست دارد كه خدا و رسولش او را دوست داشته باشند، با ميهمان خود غذا بخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه برادرت ناخوانده بر تو وارد شد، همان غذايى كه در خانه دارى برايش بياور و هرگاه او را دعوت كردى در پذيرايى از او خودت را به زحمت بينداز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[روزى] امام على عليه السلام غمگين ديده شد علت را از ايشان جويا شدند. فرمودند: چون هفت روز است كه ميهمانى بر ما وارد نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميهمان تا دو شب پذيرايى مى شود، از شب سوم جزو اهل خانه به شمار مى آيد و هر چه رسيد بخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه يكى از شما به خانه برادرش وارد شد، هر جا صاحب خانه گفت همان جا بنشيند، زيرا صاحب خانه به وضع اتاق خود از ميهمان آشناتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان را همين گناه بس، كه آنچه را كه تقديم برادران ميهمان خود مى كند كم شمارد و ميهمان را همين گناه بس، كه آنچه را كه ميزبانشان براى آنها فراهم مى كند كم شمارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نبايد بيش از توانش خود را براى ميهمان به زحمت اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد،بايد ميهمانش را گرامى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كسى كه بر باطل سوار شود، مَركبش او را هلاک خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوشبختى مرد مسلمان، داشتن همسرى شايسته، خانه‏ اى بزرگ، وسيله‏اى راحت براى سوارى و فرزندى خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قسم خوردن بپرهيزيد، چرا كه كالا را تلف مى‏ كند و بركت را از بين مى‏ برد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از همه زنان پربركت ‏تر آنست‏ ، كه خرجش كمتر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 در پى روزى و نيازها، سحر خيز باشيد؛ چرا كه حركت در آغاز روز، [مايه] بركت و پيروزى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند فرمود: «... هرگاه بنده بگويد: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، خداى متعال مى ‏گويد: بنده من با نام من آغاز كرد. بر من است كه كارهايش را به انجام رسانم و او را در همه حال، بركت دهم».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه ميهمان داشتند، با او غذا مى ‏خوردند و دست از سفره و غذا نمى‏ كشيدند، تا آن‏كه ميهمان دست از غذا خوردن بكشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه يكى از شما به ميهمانى دعوت شد، فرزندش را به دنبال خود راه نيندازد كه اگر چنين كند، كار حرامى كرده و غاصبانه وارد خانه ميزبان شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس دوست دارد كه خدا و رسولش او را دوست داشته باشند، با ميهمان خود غذا بخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه برادرت ناخوانده بر تو وارد شد، همان غذايى كه در خانه دارى برايش بياور و هرگاه او را دعوت كردى در پذيرايى از او خودت را به زحمت بينداز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[روزى] امام على عليه السلام غمگين ديده شد علت را از ايشان جويا شدند. فرمودند: چون هفت روز است كه ميهمانى بر ما وارد نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميهمان تا دو شب پذيرايى مى شود، از شب سوم جزو اهل خانه به شمار مى آيد و هر چه رسيد بخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه يكى از شما به خانه برادرش وارد شد، هر جا صاحب خانه گفت همان جا بنشيند، زيرا صاحب خانه به وضع اتاق خود از ميهمان آشناتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان را همين گناه بس، كه آنچه را كه تقديم برادران ميهمان خود مى كند كم شمارد و ميهمان را همين گناه بس، كه آنچه را كه ميزبانشان براى آنها فراهم مى كند كم شمارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نبايد بيش از توانش خود را براى ميهمان به زحمت اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد،بايد ميهمانش را گرامى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كسى كه بر باطل سوار شود، مَركبش او را هلاک خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوشبختى مرد مسلمان، داشتن همسرى شايسته، خانه‏ اى بزرگ، وسيله‏اى راحت براى سوارى و فرزندى خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قسم خوردن بپرهيزيد، چرا كه كالا را تلف مى‏ كند و بركت را از بين مى‏ برد.