بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قناعت پیشه کردن، از عزت نفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسو را توفیق و کامیابی محال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده هم نوعی دِین است، وای بر کسی که وعده دهد و خٌلف وعده کند، وای بر کسی که وعده دهد و خٌلف وعده کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرت کنید تا سلامتی و عافیت یابید. مسافرت کنید تا بهره مند شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بنده ‏اى بخواهد چيزى بخواند يا كارى انجام دهد و بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد، در كارش بركت داده مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه‏ اى كه كودك در آن نباشد ، بركت ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه يكى از شما در خودش، يا مالش، يا برادرش، چيز جالب توجهى ديد، براى بركت يافتن آن دعا كند؛ زيرا چشم زخم، واقعيت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه حرام، افزايش نمى ‏يابد و اگر افزايش يابد، بركتى ندارد و اگر انفاق شود، پاداشى ندارد و اگر بماند، توشه ‏اى به سوى آتش خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هرگاه نيّت‏ها فاسد باشد، بركت از ميان مى ‏رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بركت در مال كسى است كه زكات بپردازد، به مؤمنان مدد و يارى رساند و به خويشاوندان كمك نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چيزى از حقّ برادر مسلمان خود را نگه دارد [و به او ندهد]، خداوند، بركت روزى را بر او حرام مى‏ كند، مگر آن كه توبه كند [و جبران نمايد].

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى‏ افزايد و گناهان را پاك مى‏ كند و آن ماه بركت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بركت، با بزرگان شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بدان كه راستگويى، پر بركت و دروغگويى، شوم است.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قناعت پیشه کردن، از عزت نفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسو را توفیق و کامیابی محال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده هم نوعی دِین است، وای بر کسی که وعده دهد و خٌلف وعده کند، وای بر کسی که وعده دهد و خٌلف وعده کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرت کنید تا سلامتی و عافیت یابید. مسافرت کنید تا بهره مند شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بنده ‏اى بخواهد چيزى بخواند يا كارى انجام دهد و بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد، در كارش بركت داده مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه‏ اى كه كودك در آن نباشد ، بركت ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه يكى از شما در خودش، يا مالش، يا برادرش، چيز جالب توجهى ديد، براى بركت يافتن آن دعا كند؛ زيرا چشم زخم، واقعيت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه حرام، افزايش نمى ‏يابد و اگر افزايش يابد، بركتى ندارد و اگر انفاق شود، پاداشى ندارد و اگر بماند، توشه ‏اى به سوى آتش خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هرگاه نيّت‏ها فاسد باشد، بركت از ميان مى ‏رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بركت در مال كسى است كه زكات بپردازد، به مؤمنان مدد و يارى رساند و به خويشاوندان كمك نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چيزى از حقّ برادر مسلمان خود را نگه دارد [و به او ندهد]، خداوند، بركت روزى را بر او حرام مى‏ كند، مگر آن كه توبه كند [و جبران نمايد].

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى‏ افزايد و گناهان را پاك مى‏ كند و آن ماه بركت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بركت، با بزرگان شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بدان كه راستگويى، پر بركت و دروغگويى، شوم است.