بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس همنشینی و دوستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس همسايه اى را داشته باشد كه گناه مى كند ولى او را نهى نكند، شريك در گناه اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش همسايگى تنها اين نيست كه آزار نرسانى، بلكه خوش همسايگى اين است كه در برابر آزار و اذيت همسايه صبر داشته باشى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از مسافرت ببين همسفرت كيست و پيش از خريد خانه ببين همسايه ات كيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چهل خانه از چهار طرف همسايه به شمار مى آيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش همسايگى شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس همنشینی و دوستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس همسايه اى را داشته باشد كه گناه مى كند ولى او را نهى نكند، شريك در گناه اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش همسايگى تنها اين نيست كه آزار نرسانى، بلكه خوش همسايگى اين است كه در برابر آزار و اذيت همسايه صبر داشته باشى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از مسافرت ببين همسفرت كيست و پيش از خريد خانه ببين همسايه ات كيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چهل خانه از چهار طرف همسايه به شمار مى آيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش همسايگى شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند.