بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس همنشینی و دوستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که به دنبال لغزشهای برادرش باشد خدا لغزشهای او را پیگیری می کند و هر که خدا لغزشهای او را پیگیری کند رسوایش می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هلاك شد آن كه راهنماى حكيمى ندارد تا ارشادش كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشينى با حكيمان، مايه حيات خرد و شفاى جان‏ها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همنشینی با صاحب منصبان و دنیا پرستان بپرهیزید که این همنشینی دین شما را برده و نفاق می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشین خوب بهتر از تنهایى است و تنهایى بهتر از همنشین بد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشین بی خرد مباش که او کار (نابخردانه) خود را برای تو آراید و دوست دارد تو را چون خود نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه مؤمن به چهرۀ برادر مؤمن خود از روى دوستى و محبت به او، عبادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين برادر تو آن كسى است كه گناه و خطاى تو را به خود، فراموش كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب يارى رساندن به دوست، در تنگنا آشكار مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه محبت داری نثار دوستت کن امّا هر چه اطمینان داری به پای او مریز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را به دوستانشان بيازماييد؛ زيرا آدمى با كسى كه از رفتارش خوشش بيايد، دوستى مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی قلبی خودت نسبت به او بفهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست اگر در سه مورد دوستش را حمایت نکند دوست نیست:در شدت و گرفتارى او ، در غیبت وى و پس از مرگش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست هرکسی عقل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز ،زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی بر آیین دوست خود است پس بنگرید با که دوستی می کنید.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس همنشینی و دوستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که به دنبال لغزشهای برادرش باشد خدا لغزشهای او را پیگیری می کند و هر که خدا لغزشهای او را پیگیری کند رسوایش می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هلاك شد آن كه راهنماى حكيمى ندارد تا ارشادش كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشينى با حكيمان، مايه حيات خرد و شفاى جان‏ها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همنشینی با صاحب منصبان و دنیا پرستان بپرهیزید که این همنشینی دین شما را برده و نفاق می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشین خوب بهتر از تنهایى است و تنهایى بهتر از همنشین بد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشین بی خرد مباش که او کار (نابخردانه) خود را برای تو آراید و دوست دارد تو را چون خود نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه مؤمن به چهرۀ برادر مؤمن خود از روى دوستى و محبت به او، عبادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين برادر تو آن كسى است كه گناه و خطاى تو را به خود، فراموش كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب يارى رساندن به دوست، در تنگنا آشكار مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه محبت داری نثار دوستت کن امّا هر چه اطمینان داری به پای او مریز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را به دوستانشان بيازماييد؛ زيرا آدمى با كسى كه از رفتارش خوشش بيايد، دوستى مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی قلبی خودت نسبت به او بفهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست اگر در سه مورد دوستش را حمایت نکند دوست نیست:در شدت و گرفتارى او ، در غیبت وى و پس از مرگش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست هرکسی عقل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز ،زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی بر آیین دوست خود است پس بنگرید با که دوستی می کنید.