بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مفاسد اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نفرين مظلوم بترسيد اگر چه كافر باشد، زيرا در برابر نفرين مظلوم پرده و مانعى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از ظلمى كه در حق او شده گذشت كند، خداوند به جاى آن در دنيا و آخرت به او عزّت مى بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادل ترين مردم كسى است كه با كسى كه به او ظلم كرده با انصاف رفتار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ظلم كند، امرش فاسد و عمرش كوتاه مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهانى كه باعث نزول عذاب مى شوند، عبارت اند از: ستم كردن شخص از روى آگاهى، تجاوز به حقوق مردم، و دست انداختن و مسخره كردن آنان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظلم و تجاوز، انسان را زمين مى زند و مرگ ها را نزديك مى سازد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مفاسد اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نفرين مظلوم بترسيد اگر چه كافر باشد، زيرا در برابر نفرين مظلوم پرده و مانعى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از ظلمى كه در حق او شده گذشت كند، خداوند به جاى آن در دنيا و آخرت به او عزّت مى بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادل ترين مردم كسى است كه با كسى كه به او ظلم كرده با انصاف رفتار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ظلم كند، امرش فاسد و عمرش كوتاه مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهانى كه باعث نزول عذاب مى شوند، عبارت اند از: ستم كردن شخص از روى آگاهى، تجاوز به حقوق مردم، و دست انداختن و مسخره كردن آنان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظلم و تجاوز، انسان را زمين مى زند و مرگ ها را نزديك مى سازد.