بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مفاسد اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميهمان، روزى خود را مى‏ آورد و گناهان اهل خانه را مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، با آنچه نمى دانند دشمن اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که ظلمی کند به سبب آن ظلم در جانش یا مالش یا فرزندانش گرفتار شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فريب دادن بپرهيز. زيرا فريب، خوى فرومايگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظلم قدم را می لرزاند، نعمتها را سلب می کند و امتها را به نابودی می کشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ستم كند، ستم مى‏ بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس باطل را يارى كند، به حق ستم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم  ... هرگاه قدرت، تو را به ظلم بر زيردستت فرا خواند، قدرت خدا را بر خودت به يادآور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیعیان ما نیست ، كسى كه به مردم ظلم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس دلسوز خود باشد به ديگران ظلم نمى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را سفارش مى ‏كنم به تقواى الهى... و دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردم كسى است كه اگر او را به خشم آورند، بردبارى نمايد و چنانچه به او ظلم شود، ببخشايد و چون به او بدى شود، خوبى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا پناه ببريد از فقر و تنگدستی اين‏كه ظلم كنيد و يا زير بار ظلم برويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا به تو پناه مى ‏برم... از اين كه ظالمى را يارى كنيم و يا مظلوم و دلسوخته ‏اى را بى ‏ياور گذاريم و يا آنچه حق ما نيست بخواهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هيچگاه از ظالم انتقام نگرفت مگر به وسيله ظالمى ديگر و اين سخن خداى عز ّو جلّ است كه: «و بدين سان ظالمان را به سزاى اعمالى كه مى ‏كنند بر يكديگر مسلّط مى ‏كنيم».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد برادر (دينى) خويش را يارى كند چه ظالم باشد چه مظلوم اگر ظالم باشد او را باز دارد كه اين به ‏منزله يارى كردن اوست و اگر مظلوم باشد ياريش كند.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مفاسد اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميهمان، روزى خود را مى‏ آورد و گناهان اهل خانه را مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، با آنچه نمى دانند دشمن اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که ظلمی کند به سبب آن ظلم در جانش یا مالش یا فرزندانش گرفتار شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فريب دادن بپرهيز. زيرا فريب، خوى فرومايگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظلم قدم را می لرزاند، نعمتها را سلب می کند و امتها را به نابودی می کشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ستم كند، ستم مى‏ بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس باطل را يارى كند، به حق ستم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم  ... هرگاه قدرت، تو را به ظلم بر زيردستت فرا خواند، قدرت خدا را بر خودت به يادآور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیعیان ما نیست ، كسى كه به مردم ظلم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس دلسوز خود باشد به ديگران ظلم نمى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را سفارش مى ‏كنم به تقواى الهى... و دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردم كسى است كه اگر او را به خشم آورند، بردبارى نمايد و چنانچه به او ظلم شود، ببخشايد و چون به او بدى شود، خوبى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا پناه ببريد از فقر و تنگدستی اين‏كه ظلم كنيد و يا زير بار ظلم برويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا به تو پناه مى ‏برم... از اين كه ظالمى را يارى كنيم و يا مظلوم و دلسوخته ‏اى را بى ‏ياور گذاريم و يا آنچه حق ما نيست بخواهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هيچگاه از ظالم انتقام نگرفت مگر به وسيله ظالمى ديگر و اين سخن خداى عز ّو جلّ است كه: «و بدين سان ظالمان را به سزاى اعمالى كه مى ‏كنند بر يكديگر مسلّط مى ‏كنيم».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد برادر (دينى) خويش را يارى كند چه ظالم باشد چه مظلوم اگر ظالم باشد او را باز دارد كه اين به ‏منزله يارى كردن اوست و اگر مظلوم باشد ياريش كند.