بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مفاسد اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فتنه هایی خواهد بود که در اثنای آن مرد به صبح مومن باشد و به شب کافر شود , مگر آنکه خدایش به علم زنده دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فتنه ها همچون شتر دو ساله باش؛ نه پشتي دارد تا سوارش شوند و نه پستاني تا شيرش را دوشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت ـ و نعمت های حیات بخش آن ـ برای اشخاص فتنه گر و سخن چینِ آشوب طلب، حرام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی که در ستایش از ایشان افراط کرده بود فرمودند : از این کار خودداری کن که تملق بسیار، بدگمانی به بار آورد و اگر برادر مؤمنت مورد اعتماد تو واقع شد، از تملق او دست بردار و حسن نیت نشان ده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منافق، بى‏شرم و كودن، چاپلوس و بدبخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان به فرزندش گفت: ... حسود را سه نشانه است: پشت سر غيبت مى ‏كند، روبه رو تملّق مى ‏گويد و از گرفتارى ديگران شاد مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا  .... اطاعت (و پیروی از )ما (اهل بیت) را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسلامی و امامت (و رهبری) ما را (عامل وحدت و) درامان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيبت آن است كه درباره برادرت چيزى بگويى كه خداوند آن را پوشيده نگه داشته است، اما (گفتن) خصلتهاى آشكارى چون تندخويى و شتاب زدگى غيبت نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را، در حقيقت، شتابزدگى به هلاكت انداخته است، اگر مردم، از شتابزدگى به ‏دور بودند، هيچ كس هلاك نمى ‏شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوشنده ترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه گناهان آشكار شوند، بركت‏ها از ميان مى ‏رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسانى مباش كه بى ‏عمل، به آخرت اميد دارند از گناه باز مى ‏دارند، اما خود باز نمى‏ ايستند، به كارهايى فرمان مى ‏دهند كه خود انجام نمى‏ دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ انسان‏ها در نتيجه گناهان، بيشتر از مرگ آنها در نتيجه فرا رسيدنِ اَجَل است و زنده ماندن انسان‏ها در نتيجه نيكى ‏هايشان، بيشتر از زندگى كردنشان به خاطر باقى بودنِ عمر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم و نيكى، حساب (قيامت) را آسان و از گناهان جلوگيرى مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان را همين گناه بس، كه آنچه را كه تقديم برادران ميهمان خود مى ‏كند كم شمارد و ميهمان را همين گناه بس، كه آنچه را كه ميزبانشان براى آنها فراهم مى‏ كند كم شمارد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مفاسد اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فتنه هایی خواهد بود که در اثنای آن مرد به صبح مومن باشد و به شب کافر شود , مگر آنکه خدایش به علم زنده دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فتنه ها همچون شتر دو ساله باش؛ نه پشتي دارد تا سوارش شوند و نه پستاني تا شيرش را دوشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت ـ و نعمت های حیات بخش آن ـ برای اشخاص فتنه گر و سخن چینِ آشوب طلب، حرام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی که در ستایش از ایشان افراط کرده بود فرمودند : از این کار خودداری کن که تملق بسیار، بدگمانی به بار آورد و اگر برادر مؤمنت مورد اعتماد تو واقع شد، از تملق او دست بردار و حسن نیت نشان ده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منافق، بى‏شرم و كودن، چاپلوس و بدبخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان به فرزندش گفت: ... حسود را سه نشانه است: پشت سر غيبت مى ‏كند، روبه رو تملّق مى ‏گويد و از گرفتارى ديگران شاد مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا  .... اطاعت (و پیروی از )ما (اهل بیت) را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسلامی و امامت (و رهبری) ما را (عامل وحدت و) درامان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيبت آن است كه درباره برادرت چيزى بگويى كه خداوند آن را پوشيده نگه داشته است، اما (گفتن) خصلتهاى آشكارى چون تندخويى و شتاب زدگى غيبت نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم را، در حقيقت، شتابزدگى به هلاكت انداخته است، اگر مردم، از شتابزدگى به ‏دور بودند، هيچ كس هلاك نمى ‏شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوشنده ترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه گناهان آشكار شوند، بركت‏ها از ميان مى ‏رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسانى مباش كه بى ‏عمل، به آخرت اميد دارند از گناه باز مى ‏دارند، اما خود باز نمى‏ ايستند، به كارهايى فرمان مى ‏دهند كه خود انجام نمى‏ دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ انسان‏ها در نتيجه گناهان، بيشتر از مرگ آنها در نتيجه فرا رسيدنِ اَجَل است و زنده ماندن انسان‏ها در نتيجه نيكى ‏هايشان، بيشتر از زندگى كردنشان به خاطر باقى بودنِ عمر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم و نيكى، حساب (قيامت) را آسان و از گناهان جلوگيرى مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان را همين گناه بس، كه آنچه را كه تقديم برادران ميهمان خود مى ‏كند كم شمارد و ميهمان را همين گناه بس، كه آنچه را كه ميزبانشان براى آنها فراهم مى‏ كند كم شمارد.