بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مفاسد اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا كسى (در حمام) پاى خود را سفال (سنگ پا)بكشد، زيرا اين كار جذام مى ‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با آبى غسل كند كه پيش‏تر در آن غسل شده است و به جذام مبتلا شود، كسى را جز خود سرزنش نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع  و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو مسلمانى كه سه روز با هم قهر كنند و آشتى ننمايند، هر دو از اسلام بيرون مى ‏روند و ميان آنان هيچ پيوند دينى نيست و هر كدام از آنها پيش از ديگرى با برادرش حرف بزند، در روز قيامت زودتر به بهشت مى‏ رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه در هر كس باشد [آثارش] به خود او بر مى ‏گردد: ستم كردن، فريب دادن و پيمان شكنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظلم و تجاوز، انسان را زمين مى‏ زند و مرگ‏ها را نزديك مى‏ سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی که خوبیهایت را می پوشاند و عیبهایت را آشکار می سازد برادری مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنده ای بر بنده ای دیگر نپوشاند(عیب هایش را) مگر اینکه خداوند در روز قیامت بر او (عیب هایش را) پوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نه عيب‏جو باش و نه ثناگو، نه زخم‏زبان زن و نه مجادله گر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرکترین عیب آن است که آنچه را که مانند آن در خود توست عیب بشماری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه گمان خود را نيكو نسازد (و بدبين باشد) از هر كسى وحشت مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند خوش گمان باش، زيرا خداى عز و جل مى‏ فرمايد: من نزد گمان بنده مؤمن خويش هستم، اگر به من خوش گمان باشد، به خوبى با او رفتار مى‏ كنم و اگر به من بدگمان باشد، به بدى با او رفتار مى ‏كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زباله را پشت در (حياط) جمع نكنيد، زيرا كه لانه شيطان مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز است كه مايه فتنه بسيارى از مردم است: تندرستى و فراغت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عز و جل، دروغى را كه باعث صلح و آشتى شود دوست دارد و از راستى كه باعث فساد (و فتنه) شود بيزار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اين دين بمردانى كه پيش خدا بهره‏اى ندارند نيرو خواهد گرفت در آخر زمان خسف و قذف و مسخى خواهد بود، هنگامى كه كه رامشگران و آرايشگران‏ پديد شوند و شراب حلال بشمار آيد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مفاسد اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا كسى (در حمام) پاى خود را سفال (سنگ پا)بكشد، زيرا اين كار جذام مى ‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با آبى غسل كند كه پيش‏تر در آن غسل شده است و به جذام مبتلا شود، كسى را جز خود سرزنش نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع  و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو مسلمانى كه سه روز با هم قهر كنند و آشتى ننمايند، هر دو از اسلام بيرون مى ‏روند و ميان آنان هيچ پيوند دينى نيست و هر كدام از آنها پيش از ديگرى با برادرش حرف بزند، در روز قيامت زودتر به بهشت مى‏ رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه در هر كس باشد [آثارش] به خود او بر مى ‏گردد: ستم كردن، فريب دادن و پيمان شكنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظلم و تجاوز، انسان را زمين مى‏ زند و مرگ‏ها را نزديك مى‏ سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی که خوبیهایت را می پوشاند و عیبهایت را آشکار می سازد برادری مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنده ای بر بنده ای دیگر نپوشاند(عیب هایش را) مگر اینکه خداوند در روز قیامت بر او (عیب هایش را) پوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نه عيب‏جو باش و نه ثناگو، نه زخم‏زبان زن و نه مجادله گر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرکترین عیب آن است که آنچه را که مانند آن در خود توست عیب بشماری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه گمان خود را نيكو نسازد (و بدبين باشد) از هر كسى وحشت مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند خوش گمان باش، زيرا خداى عز و جل مى‏ فرمايد: من نزد گمان بنده مؤمن خويش هستم، اگر به من خوش گمان باشد، به خوبى با او رفتار مى‏ كنم و اگر به من بدگمان باشد، به بدى با او رفتار مى ‏كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زباله را پشت در (حياط) جمع نكنيد، زيرا كه لانه شيطان مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز است كه مايه فتنه بسيارى از مردم است: تندرستى و فراغت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عز و جل، دروغى را كه باعث صلح و آشتى شود دوست دارد و از راستى كه باعث فساد (و فتنه) شود بيزار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اين دين بمردانى كه پيش خدا بهره‏اى ندارند نيرو خواهد گرفت در آخر زمان خسف و قذف و مسخى خواهد بود، هنگامى كه كه رامشگران و آرايشگران‏ پديد شوند و شراب حلال بشمار آيد.