بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند يار قرض ‏دار است تا قرض خود را بپردازد به ‏شرط آن‏كه قرض وى بر خلاف رضاى خدا نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا دو گونه است: حياء عقل و حياء حماقت، حياء عقل، علم است و حياء حماقت، نادانى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول الله با حیا بود چیزی نمیخواست مگر اینکه به او عطا می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از حيا جز نيكى نمى ‏آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حيا و ايمان قرين يك ديگرند اگر يكى از ميان برخاست ديگرى هم برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حيا تمام دين است‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان ندارد کسی که حیا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن، با حيا، بى ‏نياز، با وقار و پرهيزگار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى در برادر(دینی) خود سه صفت ديدى به او اميدوار باش، حيا و امانت داری و راستگویی و اگر آن ها را ندیدی به او اميد نداشته باش‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا از خدا بسيارى از گناهان را پاك مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج حيا اين است كه آدمى از خودش حيا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا بر دو گونه است: يكى حياى ضعف و ناتوانى و ديگرى حياى قدرت و اسلام و ايمان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا از ايمان و ايمان در بهشت است و بد زبانى از بى مهرى و بد رفتارى است و بد رفتارى در جهنم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا كليد همه خوبى هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم غذا بخوريد و پراكنده نباشيد، كه بركت با جماعت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردم در نزد خداوند و نزديك ترين آنان به او، نيكوكارى است كه از نيكى او قدردانى نمى شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند يار قرض ‏دار است تا قرض خود را بپردازد به ‏شرط آن‏كه قرض وى بر خلاف رضاى خدا نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا دو گونه است: حياء عقل و حياء حماقت، حياء عقل، علم است و حياء حماقت، نادانى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول الله با حیا بود چیزی نمیخواست مگر اینکه به او عطا می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از حيا جز نيكى نمى ‏آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حيا و ايمان قرين يك ديگرند اگر يكى از ميان برخاست ديگرى هم برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حيا تمام دين است‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان ندارد کسی که حیا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن، با حيا، بى ‏نياز، با وقار و پرهيزگار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى در برادر(دینی) خود سه صفت ديدى به او اميدوار باش، حيا و امانت داری و راستگویی و اگر آن ها را ندیدی به او اميد نداشته باش‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا از خدا بسيارى از گناهان را پاك مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج حيا اين است كه آدمى از خودش حيا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا بر دو گونه است: يكى حياى ضعف و ناتوانى و ديگرى حياى قدرت و اسلام و ايمان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا از ايمان و ايمان در بهشت است و بد زبانى از بى مهرى و بد رفتارى است و بد رفتارى در جهنم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا كليد همه خوبى هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم غذا بخوريد و پراكنده نباشيد، كه بركت با جماعت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردم در نزد خداوند و نزديك ترين آنان به او، نيكوكارى است كه از نيكى او قدردانى نمى شود.