بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حنا، بوى بد (عرق) را از بين مى ‏برد، چهره را شاداب، دهان را خوشبو و فرزند را زيبا مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب جايگاهى است حمّام، يادآور دوزخ است و چرك را از ميان مى‏ برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقوق ميهمان است كه ميزبان او را احترام كند و برايش خلال دندان فراهم نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شستن ظرفها و پاكيزگى حياط مايه غناست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلال كنيد، چرا كه دهان را تميز مى‏ كند و مايه سلامت لثه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاكيزه غم و اندوه را برطرف مى‏كند و باعث پاكيزگى نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن ناخنها  و کوتاه کردن سبیل و شستن سر با خطمی در هر جمعه (سبب) جلوگیری از فقر و افزایش روزی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند نكند كسى از شما موهاى سبيل و موهاى زير بغل و موى زير شكم خود را، زيرا شيطان اين مراكز را پناهگاه خود قرار داده زير موها پنهان مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ميوه اى سمّى دارد، هرگاه ميوه به دستتان رسيد آن را با بشوييد و يا در آب فرو بريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را با آب، از بوى بد، كه ديگران را آزار مى دهد بشوييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نيكو جايگاهى است حمّام، يادآور دوزخ است و چرك را از ميان مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را با هر وسيله اى كه مى توانيد پاكيزه كنيد، زيرا كه خداى متعال اسلام را بر پايه پاكيزگى بنا كرده است و هرگز به بهشت نرود مگر كسى كه پاكيزه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاكيزه است و پاكيزگى را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرض گيرنده بدون قرار قبلى، سودى به قرض دهنده بدهد مُباح است، ولى آن قرض دهنده پاداشى از خدا نخواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه قرض بگيرد در صورتى كه تصميم داشته باشد آن را پس دهد در امان خداست تا آن را اداء كند ولى اگر تصميم نداشته باشد آن را به صاحبش برگرداند، دزد محسوب مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه برادر مسلمانش در قرضى به او نياز پيدا كند و او بتواند قرض بدهد و چنين نكند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى كند.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حنا، بوى بد (عرق) را از بين مى ‏برد، چهره را شاداب، دهان را خوشبو و فرزند را زيبا مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب جايگاهى است حمّام، يادآور دوزخ است و چرك را از ميان مى‏ برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقوق ميهمان است كه ميزبان او را احترام كند و برايش خلال دندان فراهم نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شستن ظرفها و پاكيزگى حياط مايه غناست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلال كنيد، چرا كه دهان را تميز مى‏ كند و مايه سلامت لثه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاكيزه غم و اندوه را برطرف مى‏كند و باعث پاكيزگى نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن ناخنها  و کوتاه کردن سبیل و شستن سر با خطمی در هر جمعه (سبب) جلوگیری از فقر و افزایش روزی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند نكند كسى از شما موهاى سبيل و موهاى زير بغل و موى زير شكم خود را، زيرا شيطان اين مراكز را پناهگاه خود قرار داده زير موها پنهان مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ميوه اى سمّى دارد، هرگاه ميوه به دستتان رسيد آن را با بشوييد و يا در آب فرو بريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را با آب، از بوى بد، كه ديگران را آزار مى دهد بشوييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نيكو جايگاهى است حمّام، يادآور دوزخ است و چرك را از ميان مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را با هر وسيله اى كه مى توانيد پاكيزه كنيد، زيرا كه خداى متعال اسلام را بر پايه پاكيزگى بنا كرده است و هرگز به بهشت نرود مگر كسى كه پاكيزه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاكيزه است و پاكيزگى را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرض گيرنده بدون قرار قبلى، سودى به قرض دهنده بدهد مُباح است، ولى آن قرض دهنده پاداشى از خدا نخواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه قرض بگيرد در صورتى كه تصميم داشته باشد آن را پس دهد در امان خداست تا آن را اداء كند ولى اگر تصميم نداشته باشد آن را به صاحبش برگرداند، دزد محسوب مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه برادر مسلمانش در قرضى به او نياز پيدا كند و او بتواند قرض بدهد و چنين نكند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى كند.