بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا از تو خوبى، آراستگى و محبّت را خواستارم و از بدى و دشمنى و كينه، به تو پناه مى‏برم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكديگر هديه بدهيد تا محبّت را در ميان خود بيفزاييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به مردم خوش گمان باشد، محبّت آنان را بدست مى ‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتار نيك، ثروت را زياد و روزى را فراوان مى ‏كند، مرگ را به تأخير مى‏ اندازد، (انسان را) محبوب خانواده مى ‏كند و به بهشت وارد مى‏ نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عز ّو جلّ انسان را براى محبّت بسيار به فرزندانش مورد رحمت خود قرار مى ‏دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيرخواهى محبت‏آور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مؤمنان كسى است كه با مؤمنان اُنس بگيرد و كسى كه انس نگيرد و انس نپذيرد، خيرى در او نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سه خصلت، محبّت (ديگران) به دست مى ‏آيد: انصاف در معاشرت، همدردى (با ديگران) در سختى‏ ها، و بازگشت به قلبى پاك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا كسى (در حمام) پاى خود را سفال (سنگ پا) بكشد، زيرا اين كار جذام مى‏ آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را چه شده است وقتى بر من وارد مى‏ شويد، مى‏ بينمتان كه دندان‏هايتان جرم گرفته و زرد و موهايتان ژوليده است. چرا مسواك نمى ‏زنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زباله را پشت در (حياط) جمع نكنيد، زيرا كه لانه شيطان مى‏ شود.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را با آب، از بوى بدى كه ديگران را آزار مى ‏دهد، پاك كنيد و اين كار را پيوسته انجام دهيد؛چرا كه خداوند، از بنده آلوده ‏اى كه هر كس با او بنشيند، بينى ‏اش را از [بوى بد] وى مى‏ گيرد، نفرت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ‏هاى خود را از تار عنكبوت پاك كنيد، زيرا باقى گذاشتن آن در خانه، فقر مى ‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمه سياه بِكشيد، چرا كه ديده را جلا مى‏ دهد، مژه‏ ها را مى‏ روياند، دهان را خوشبو مى ‏كند و بر توان جنسى مى ‏افزايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مو مى گذارد، آن را خوب نگه دارد وگرنه كوتاهش كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب مسواكى است زيتون! از درختى پر خير و بركت كه دهان را خوشبو مى‏كند و جِرم دندان را از ميان مى‏برد. اين مسواك من و پيامبران پيش از من است.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا از تو خوبى، آراستگى و محبّت را خواستارم و از بدى و دشمنى و كينه، به تو پناه مى‏برم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكديگر هديه بدهيد تا محبّت را در ميان خود بيفزاييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به مردم خوش گمان باشد، محبّت آنان را بدست مى ‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتار نيك، ثروت را زياد و روزى را فراوان مى ‏كند، مرگ را به تأخير مى‏ اندازد، (انسان را) محبوب خانواده مى ‏كند و به بهشت وارد مى‏ نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عز ّو جلّ انسان را براى محبّت بسيار به فرزندانش مورد رحمت خود قرار مى ‏دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيرخواهى محبت‏آور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مؤمنان كسى است كه با مؤمنان اُنس بگيرد و كسى كه انس نگيرد و انس نپذيرد، خيرى در او نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سه خصلت، محبّت (ديگران) به دست مى ‏آيد: انصاف در معاشرت، همدردى (با ديگران) در سختى‏ ها، و بازگشت به قلبى پاك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا كسى (در حمام) پاى خود را سفال (سنگ پا) بكشد، زيرا اين كار جذام مى‏ آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را چه شده است وقتى بر من وارد مى‏ شويد، مى‏ بينمتان كه دندان‏هايتان جرم گرفته و زرد و موهايتان ژوليده است. چرا مسواك نمى ‏زنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زباله را پشت در (حياط) جمع نكنيد، زيرا كه لانه شيطان مى‏ شود.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را با آب، از بوى بدى كه ديگران را آزار مى ‏دهد، پاك كنيد و اين كار را پيوسته انجام دهيد؛چرا كه خداوند، از بنده آلوده ‏اى كه هر كس با او بنشيند، بينى ‏اش را از [بوى بد] وى مى‏ گيرد، نفرت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ‏هاى خود را از تار عنكبوت پاك كنيد، زيرا باقى گذاشتن آن در خانه، فقر مى ‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمه سياه بِكشيد، چرا كه ديده را جلا مى‏ دهد، مژه‏ ها را مى‏ روياند، دهان را خوشبو مى ‏كند و بر توان جنسى مى ‏افزايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مو مى گذارد، آن را خوب نگه دارد وگرنه كوتاهش كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب مسواكى است زيتون! از درختى پر خير و بركت كه دهان را خوشبو مى‏كند و جِرم دندان را از ميان مى‏برد. اين مسواك من و پيامبران پيش از من است.