بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه خداوند دروغى را كه باعث اصلاح باشد دوست مى دارد و راستى را كه موجب فساد گردد، دشمن مى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه اى كه خداوند آن را دوست دارد عبارت است از: اصلاح ميان مردم هرگاه رابطه شان تيره شد و نزديك كردن آنها به يكديگر هرگاه از هم دور شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مفضل فرمودند: هرگاه ميان دو نفر از شيعيان ما نزاعى ديدى از مال من غرامت بده (يعنى با پرداخت وجه مورد اختلاف، ميان آنان را اصلاح كن).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به سعادت اصلاح كنندگان بين مردم كه آنان همان مقرّبان روز قيامت اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را به چيزى با فضيلت تر از نماز و روزه و صدقه (زكات) آگاه نكنم؟ آن چيز اصلاح ميان مردم است، زيرا تيره شدن رابطه ميان مردم ريشه كن كننده دين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از خدا بترسيد و ميان خويش را اصلاح كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عز و جل فرمود هر که سه روز بیمار شود و به هیچ یک از عیادت کنندگانش شکایت نکند گوشت و خونی بهتر از آنچه دارد جایگزینش می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسى كه به عيادت تو نمى ‏آيد عيادت كن و به كسى كه به تو هديه نمى ‏دهد، هديه بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به عيادت بيمار برود، هفتاد هزار فرشته او را مشايعت مى ‏كنند و برايش آمرزش مى ‏طلبند تا آن گاه كه به منزل خود برگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيادت كننده از بيمار، در بستان بهشتی است تا زمانی که باز می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيادت كننده از بيمار، در رحمت خدا غوطه ‏ور مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن چيزي،( آدمي را) كور و کر مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ريشه همه  خطاها (و بدي ها) ، دلبستگي به دنيا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو با راستگويى خود، سه چيز را به دست مى ‏آورد: اعتماد، محبت و شكوه (در دل‏ها).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با اين شمشيرم بر بينى مؤمن بزنم كه مرا دشمن بدارد با من دشمنى نمى ‏كند و اگر همه دنيا را به منافق بدهم تا مرا دوست بدارد هيچ گاه دوستم نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، محبّت آور است و دشمنى را از بين مى ‏برد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه خداوند دروغى را كه باعث اصلاح باشد دوست مى دارد و راستى را كه موجب فساد گردد، دشمن مى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه اى كه خداوند آن را دوست دارد عبارت است از: اصلاح ميان مردم هرگاه رابطه شان تيره شد و نزديك كردن آنها به يكديگر هرگاه از هم دور شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مفضل فرمودند: هرگاه ميان دو نفر از شيعيان ما نزاعى ديدى از مال من غرامت بده (يعنى با پرداخت وجه مورد اختلاف، ميان آنان را اصلاح كن).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به سعادت اصلاح كنندگان بين مردم كه آنان همان مقرّبان روز قيامت اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را به چيزى با فضيلت تر از نماز و روزه و صدقه (زكات) آگاه نكنم؟ آن چيز اصلاح ميان مردم است، زيرا تيره شدن رابطه ميان مردم ريشه كن كننده دين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از خدا بترسيد و ميان خويش را اصلاح كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عز و جل فرمود هر که سه روز بیمار شود و به هیچ یک از عیادت کنندگانش شکایت نکند گوشت و خونی بهتر از آنچه دارد جایگزینش می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسى كه به عيادت تو نمى ‏آيد عيادت كن و به كسى كه به تو هديه نمى ‏دهد، هديه بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به عيادت بيمار برود، هفتاد هزار فرشته او را مشايعت مى ‏كنند و برايش آمرزش مى ‏طلبند تا آن گاه كه به منزل خود برگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيادت كننده از بيمار، در بستان بهشتی است تا زمانی که باز می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيادت كننده از بيمار، در رحمت خدا غوطه ‏ور مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن چيزي،( آدمي را) كور و کر مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ريشه همه  خطاها (و بدي ها) ، دلبستگي به دنيا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو با راستگويى خود، سه چيز را به دست مى ‏آورد: اعتماد، محبت و شكوه (در دل‏ها).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با اين شمشيرم بر بينى مؤمن بزنم كه مرا دشمن بدارد با من دشمنى نمى ‏كند و اگر همه دنيا را به منافق بدهم تا مرا دوست بدارد هيچ گاه دوستم نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، محبّت آور است و دشمنى را از بين مى ‏برد.