بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهاى مردم خزانه‏ هاى حاكم است، پس آنچه از عدالت و يا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه عدالت ترازوى (معيار) خداى سبحان است كه در ميان خلق نهاده است و براى بر پاداشتن حق نصب فرموده، پس در ترازوى خداوند با او مخالفت نكن و با حكومتش مقابله ننما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دين را پناهگاه و عدالت را شمشیر (اسلحه) خود قرار ده تا از هر بدى نجات پيدا كنى و بر هر دشمنى پيروز گردى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامى كه به غير عدالت حكم كنند، بركت‏ها از بين مى ‏روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادل‏ترين مردم كسى است كه براى مردم همان را بپسندد كه براى خود مى‏ پسندد و براى آنان نپسندد آنچه را براى خود نمى ‏پسندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت از عسل شيرين‏تر، از كره نرم‏تر و از مُشك خوشبوتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى زينت بردبارى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گشاده رويى و خوشرويى، بخشش ارزش پيدا مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكوكارى و گشاده رويى، محبت آورند و به بهشت مى برند و بخل و ترشرويى از خدا دور مى كنند و به دوزخ برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى تو نشانگر بزرگوارى و كرامت نفس توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى خوىِ آزاده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى كينه را از بين مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى، سرآغاز نيكى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسى كه مكدّرش كرده‏اى صفا مجوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بین خود و خدایش را اصلاح کند خداوند بین او و مردم را اصلاح می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همّت والاى اصلاح مردم را در سر دارى، از خودت آغاز كن، زيرا پرداختن تو به اصلاح ديگران، در حالى كه خود فاسد باشى بزرگترين عيب است.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهاى مردم خزانه‏ هاى حاكم است، پس آنچه از عدالت و يا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه عدالت ترازوى (معيار) خداى سبحان است كه در ميان خلق نهاده است و براى بر پاداشتن حق نصب فرموده، پس در ترازوى خداوند با او مخالفت نكن و با حكومتش مقابله ننما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دين را پناهگاه و عدالت را شمشیر (اسلحه) خود قرار ده تا از هر بدى نجات پيدا كنى و بر هر دشمنى پيروز گردى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامى كه به غير عدالت حكم كنند، بركت‏ها از بين مى ‏روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادل‏ترين مردم كسى است كه براى مردم همان را بپسندد كه براى خود مى‏ پسندد و براى آنان نپسندد آنچه را براى خود نمى ‏پسندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت از عسل شيرين‏تر، از كره نرم‏تر و از مُشك خوشبوتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى زينت بردبارى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گشاده رويى و خوشرويى، بخشش ارزش پيدا مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكوكارى و گشاده رويى، محبت آورند و به بهشت مى برند و بخل و ترشرويى از خدا دور مى كنند و به دوزخ برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى تو نشانگر بزرگوارى و كرامت نفس توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى خوىِ آزاده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى كينه را از بين مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى، سرآغاز نيكى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسى كه مكدّرش كرده‏اى صفا مجوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بین خود و خدایش را اصلاح کند خداوند بین او و مردم را اصلاح می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همّت والاى اصلاح مردم را در سر دارى، از خودت آغاز كن، زيرا پرداختن تو به اصلاح ديگران، در حالى كه خود فاسد باشى بزرگترين عيب است.