بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگى، دورى كردن انسان است از آنچه مايه ننگ اوست و به دست آوردن آنچه كه باعث آراستگى اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگى، نامى است كه همه بزرگواريها و خوبيها را در بر مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خودت را به كارهاى زيبا عادت بده كه اگر به آنها عادت كنى، برايت لذت بخش مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محفوظ بودن زن، براى سلامتى اش مفيدتر است و زيبايى او را با دوام تر مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادل‏ترین مردم کسى است که با کسى که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت، گواراتر از آبى است كه تشنه به آن مى‏ رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كارگيرى عدل و احسان و نيكويى موجب دوام و باقى ماندن نعمت مى شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنها با او آنگونه رفتار کنند، عادل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امام سجّاد علیه السلام عرض كردم: مرا از تمام دستورهاى دين آگاه كنيد، امام علیه السلام فرمودند: حقگويى، قضاوت عادلانه و وفاى به عهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس صبح كند و قصد ظلم كردن به كسى را نداشته باشد، خداوند جُرم و گناه او را مى ‏بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‏راستى كه در عدالت گشايش است و هر كس عدالت بر او تنگ آيد، بى‏عدالتى بر وى تنگ‏تر خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به عدالت رفتار كند، خداوند حكومتش را حفظ خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ عدالتى بهتر از بازگرداندن حقوق پايمال شده نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهدى امت من كسى است كه هنگام پر شدن زمين از بيداد و ظلم، آن را پر از قسط و عدل خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين عدالت يارى مظلوم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت را اجرا كن و از زورگويى و ستمگرىبپرهيز زيرا زورگويى مردم را به ترك از وطن وامى‏دارد، و ستم آنان را به قيام مسلّحانه مى‏كشاند.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگى، دورى كردن انسان است از آنچه مايه ننگ اوست و به دست آوردن آنچه كه باعث آراستگى اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگى، نامى است كه همه بزرگواريها و خوبيها را در بر مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خودت را به كارهاى زيبا عادت بده كه اگر به آنها عادت كنى، برايت لذت بخش مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محفوظ بودن زن، براى سلامتى اش مفيدتر است و زيبايى او را با دوام تر مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادل‏ترین مردم کسى است که با کسى که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت، گواراتر از آبى است كه تشنه به آن مى‏ رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كارگيرى عدل و احسان و نيكويى موجب دوام و باقى ماندن نعمت مى شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنها با او آنگونه رفتار کنند، عادل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امام سجّاد علیه السلام عرض كردم: مرا از تمام دستورهاى دين آگاه كنيد، امام علیه السلام فرمودند: حقگويى، قضاوت عادلانه و وفاى به عهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس صبح كند و قصد ظلم كردن به كسى را نداشته باشد، خداوند جُرم و گناه او را مى ‏بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‏راستى كه در عدالت گشايش است و هر كس عدالت بر او تنگ آيد، بى‏عدالتى بر وى تنگ‏تر خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به عدالت رفتار كند، خداوند حكومتش را حفظ خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ عدالتى بهتر از بازگرداندن حقوق پايمال شده نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهدى امت من كسى است كه هنگام پر شدن زمين از بيداد و ظلم، آن را پر از قسط و عدل خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين عدالت يارى مظلوم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت را اجرا كن و از زورگويى و ستمگرىبپرهيز زيرا زورگويى مردم را به ترك از وطن وامى‏دارد، و ستم آنان را به قيام مسلّحانه مى‏كشاند.