بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به دنيا بى رغبت است، اميدوار است و تن و جانش را در دنيا و آخرت آسوده مى ‏گذارد و هر كس دل به دنيا ببندد، تن و جان خود را در دو دنيا به زحمت مى ‏اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به اين سؤال كه راه رسيدن به آسايش چيست؟ فرمودند: مخالفت با هوا و هوس. عرض شد: پس، چه وقت انسان به آسايش مى ‏رسد؟ فرمودند: در نخستين روز ورودش به بهشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به اندازه ‏اى كه او را كفايت مى ‏كند، قناعت كند، به آسايش و نظم مى‏ رسد و در آسودگى و رفاه منزل مى‏ گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مؤمنى نيست مگر آن كه خداوند ايمان را همدم و آرامش‏بخش او قرار مى‏ دهد، چنانچه حتى اگر در قله كوهى هم باشد، احساس تنهايى نمى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه دل در درون سينه بى قرار است و به دنبال حق مى ‏گردد و چون به آن رسيد، آرام و قرار مى‏ گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه كارهاى خود را به خدا بسپارد همواره از آسايش و خير و بركت در زندگى برخوردار است و واگذارنده حقيقى كارها به خدا، كسى است كه تمام همّتش تنها به سوى خدا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، دل‏ها جز با ياد تو آرام نمى‏گيرد و جان‏ها جز با ديدن تو، به آرامش نمى‏رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی وقتی درونت ساکن شود اطمینان به سوی قلبت می آید و گناه که درونت وارد شود تردید درون سینه ات می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگويى مايه آرامش و دروغگويى مايه تشويش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که صادقانه از خدا شهادت مسألت کند خداوند او را به جایگاه شهیدان می رساند حتی اگر در بستر خود بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه خداوند براى گروهى كشته شدن را مقدر فرموده و براى ديگران مردن را. هر گروهى با همان سرنوشت كه خداوند مقدر كرده است مى رسد. پس، خوشا به سعادت مجاهدان در راه خدا و كشته شدگان در راه طاعت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لغزش جوانمردان در گذريد، زيرا كه هيچ يك از آنان نلغزد، مگر اين كه دست خداوند دستش را بگيرد و او را بلند كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صداقت و وفادارى، مردانگى به كمال مى رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كمال مردانگى است كه حقّى را كه بر گردن ديگران دارى، فراموش كنى و حقّى را كه ديگران بر گردن تو دارند، به ياد داشته باشى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه مردانگى انسان، به همه نيكى كردن و احسان نمودن و منت نگذاشتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساس مردانگى، اين است كه در پنهان، كارى را نكنى كه در آشكار از انجام آن شرم داشته باشى.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به دنيا بى رغبت است، اميدوار است و تن و جانش را در دنيا و آخرت آسوده مى ‏گذارد و هر كس دل به دنيا ببندد، تن و جان خود را در دو دنيا به زحمت مى ‏اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به اين سؤال كه راه رسيدن به آسايش چيست؟ فرمودند: مخالفت با هوا و هوس. عرض شد: پس، چه وقت انسان به آسايش مى ‏رسد؟ فرمودند: در نخستين روز ورودش به بهشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به اندازه ‏اى كه او را كفايت مى ‏كند، قناعت كند، به آسايش و نظم مى‏ رسد و در آسودگى و رفاه منزل مى‏ گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مؤمنى نيست مگر آن كه خداوند ايمان را همدم و آرامش‏بخش او قرار مى‏ دهد، چنانچه حتى اگر در قله كوهى هم باشد، احساس تنهايى نمى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه دل در درون سينه بى قرار است و به دنبال حق مى ‏گردد و چون به آن رسيد، آرام و قرار مى‏ گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه كارهاى خود را به خدا بسپارد همواره از آسايش و خير و بركت در زندگى برخوردار است و واگذارنده حقيقى كارها به خدا، كسى است كه تمام همّتش تنها به سوى خدا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، دل‏ها جز با ياد تو آرام نمى‏گيرد و جان‏ها جز با ديدن تو، به آرامش نمى‏رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی وقتی درونت ساکن شود اطمینان به سوی قلبت می آید و گناه که درونت وارد شود تردید درون سینه ات می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگويى مايه آرامش و دروغگويى مايه تشويش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که صادقانه از خدا شهادت مسألت کند خداوند او را به جایگاه شهیدان می رساند حتی اگر در بستر خود بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه خداوند براى گروهى كشته شدن را مقدر فرموده و براى ديگران مردن را. هر گروهى با همان سرنوشت كه خداوند مقدر كرده است مى رسد. پس، خوشا به سعادت مجاهدان در راه خدا و كشته شدگان در راه طاعت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لغزش جوانمردان در گذريد، زيرا كه هيچ يك از آنان نلغزد، مگر اين كه دست خداوند دستش را بگيرد و او را بلند كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صداقت و وفادارى، مردانگى به كمال مى رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كمال مردانگى است كه حقّى را كه بر گردن ديگران دارى، فراموش كنى و حقّى را كه ديگران بر گردن تو دارند، به ياد داشته باشى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه مردانگى انسان، به همه نيكى كردن و احسان نمودن و منت نگذاشتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اساس مردانگى، اين است كه در پنهان، كارى را نكنى كه در آشكار از انجام آن شرم داشته باشى.