بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خود را، از رأى و نظر ديگران بى نياز بداند، خودش را به خطر انداخته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقّ مشورت كننده اين است، كه اگر براى راهنمايى او نظر دارى، راهنمائيش كنى و اگر اطلاعى نداشته باشى او را به كسى كه (در آن زمينه) آگاهى دارد راهنمايى كنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دروغگو مشورت نكن، چون دروغگو، مانند سراب ، دور را در نظرت نزديك نشان مى دهد و نزديك را دور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كارهاى خود با افراد خدا ترس مشورت كن، تا راه درست را بيابى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشورت كردن با عاقِل خيرخواه مايه هدايت و ميمنت است و توفيقى است از جانب خداوند، پس هرگاه خيرخواه عاقل تو را راهنمايى كرد، مبادا مخالفت كنى كه موجب نابودى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خود رأى شد هلاك مى شود و هر كس با افراد صاحب نظر مشورت كند در عقل آنان شريك مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين كسى كه با او مشورت كنى كسى است كه صاحب عقل و علم و تجربه ها و دورانديشى باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ ملّتى با هم مشورت نكردند مگر آن كه راه درست خود را پيدا كردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس از مشورت بى نياز نيست.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خود را، از رأى و نظر ديگران بى نياز بداند، خودش را به خطر انداخته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقّ مشورت كننده اين است، كه اگر براى راهنمايى او نظر دارى، راهنمائيش كنى و اگر اطلاعى نداشته باشى او را به كسى كه (در آن زمينه) آگاهى دارد راهنمايى كنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دروغگو مشورت نكن، چون دروغگو، مانند سراب ، دور را در نظرت نزديك نشان مى دهد و نزديك را دور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كارهاى خود با افراد خدا ترس مشورت كن، تا راه درست را بيابى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشورت كردن با عاقِل خيرخواه مايه هدايت و ميمنت است و توفيقى است از جانب خداوند، پس هرگاه خيرخواه عاقل تو را راهنمايى كرد، مبادا مخالفت كنى كه موجب نابودى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خود رأى شد هلاك مى شود و هر كس با افراد صاحب نظر مشورت كند در عقل آنان شريك مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين كسى كه با او مشورت كنى كسى است كه صاحب عقل و علم و تجربه ها و دورانديشى باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ ملّتى با هم مشورت نكردند مگر آن كه راه درست خود را پيدا كردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس از مشورت بى نياز نيست.