بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافت به همّت هاى بلند است نه به استخوان هاى پوسيده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر شما است. از این نعمت ها خسته و بیزار نباشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوددارى از آزار ديگران، نشانه كمال خرد و مايه آسايش دو گيتى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد و (آدمی را) بر مدارا یاری می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از مدارا بى ‏بهره باشد، از همه خوبى‏ها بى ‏بهره مانده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پيامبران، همان‏گونه كه به برپا داشتن واجبات مأمور شده ‏ايم، به مدارا كردن با مردم نيز مأمور شده ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منكر نكند مگر كسى كه سه خصلت در او باشد: در امر و نهى خود مدارا كند، در امر و نهى خود ميانه روى نمايد و به آنچه امر و نهى مى كند، دانا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدارا، فزونى و بركت است، و هر كس از مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردم مدارا كن، تا از گزندهايشان در امان باشى و از نيرنگهايشان سالم بمانى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند مدارا را دوست دارد و انسان را بر انجام آن يارى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدارا با چيزى همراه نشد مگر آن كه آن را زينت بخشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس را كه بهره اى از مدارا داده اند، بدون شك بهره اش را از خير دنيا و آخرت داده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارم، همان گونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا كردن با مردم نيز فرمان داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشورت كننده مصون از خطا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ قومى با يكديگر مشورت نكردند مگر آن كه به راه پيشرفت خود رهنمون شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با عقلا مشورت كند، از نور عقل‏ها بهره مى‏برد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافت به همّت هاى بلند است نه به استخوان هاى پوسيده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر شما است. از این نعمت ها خسته و بیزار نباشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوددارى از آزار ديگران، نشانه كمال خرد و مايه آسايش دو گيتى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد و (آدمی را) بر مدارا یاری می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از مدارا بى ‏بهره باشد، از همه خوبى‏ها بى ‏بهره مانده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پيامبران، همان‏گونه كه به برپا داشتن واجبات مأمور شده ‏ايم، به مدارا كردن با مردم نيز مأمور شده ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منكر نكند مگر كسى كه سه خصلت در او باشد: در امر و نهى خود مدارا كند، در امر و نهى خود ميانه روى نمايد و به آنچه امر و نهى مى كند، دانا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدارا، فزونى و بركت است، و هر كس از مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردم مدارا كن، تا از گزندهايشان در امان باشى و از نيرنگهايشان سالم بمانى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند مدارا را دوست دارد و انسان را بر انجام آن يارى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدارا با چيزى همراه نشد مگر آن كه آن را زينت بخشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس را كه بهره اى از مدارا داده اند، بدون شك بهره اش را از خير دنيا و آخرت داده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارم، همان گونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا كردن با مردم نيز فرمان داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشورت كننده مصون از خطا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ قومى با يكديگر مشورت نكردند مگر آن كه به راه پيشرفت خود رهنمون شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با عقلا مشورت كند، از نور عقل‏ها بهره مى‏برد.