بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عزيزى كه خوار گشته و ثروتمندى كه فقير شده و دانشمندى كه در روزگار نادانان تباه گرديده است، رحم كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى انسان، چه چيز تو را در گناه كردن گستاخ كرده است...؟! چرا همچنان كه به ديگران رحم مى‏ كنى به خودت رحم نمى‏ كنى؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس رحم نكند به او رحم نشود، هر كس نبخشد بخشيده نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته است كه افراد پاكدامن و بهره ‏مند از سلامت، با گنه كاران و اهل معصيت، رحيم باشند و سپاسگزارىِ (حق) بر جان آنان چيره شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن... مظلوم را يارى مى‏ كند و به مسكين و درمانده رحم مى‏ نمايد، جانش از او در رنج است و مردم از او در آسايش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس حتى به لاشه گنجشكى رحم كند، خداوند در روز قيامت به او رحم خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 جز رحيم به بهشت نمى ‏رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همّت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق در خوردن و نوشيدن مانند حيوانات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه همّت پليدان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دور است خير و خوبى از كسى كه همتش (همّ و غمش) شكم و شرمگاه اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرهمّت والاى اصلاح مردم را در سردارى، از خودت آغاز كن، زيرا پرداختن تو به اصلاح ديگران، در حالى كه خود فاسد باشى بزرگترين عيب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا پناه مى بريم از مطامع پَست و همّت ها و خواسته هاى ناپسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همّت خود را صرف چيزهايى كن كه به آن نياز دارى و آنچه را به كار تو نمى آيد پى گيرى مكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريف ترين همّت ها رعايت حرمت ها (حق-آبرو-عهد و پیمان)ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانبرى از خداوند همّت زيركان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كردار زيبا از بلندى همّت خبر مى دهد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عزيزى كه خوار گشته و ثروتمندى كه فقير شده و دانشمندى كه در روزگار نادانان تباه گرديده است، رحم كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى انسان، چه چيز تو را در گناه كردن گستاخ كرده است...؟! چرا همچنان كه به ديگران رحم مى‏ كنى به خودت رحم نمى‏ كنى؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس رحم نكند به او رحم نشود، هر كس نبخشد بخشيده نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته است كه افراد پاكدامن و بهره ‏مند از سلامت، با گنه كاران و اهل معصيت، رحيم باشند و سپاسگزارىِ (حق) بر جان آنان چيره شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن... مظلوم را يارى مى‏ كند و به مسكين و درمانده رحم مى‏ نمايد، جانش از او در رنج است و مردم از او در آسايش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس حتى به لاشه گنجشكى رحم كند، خداوند در روز قيامت به او رحم خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 جز رحيم به بهشت نمى ‏رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همّت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق در خوردن و نوشيدن مانند حيوانات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه همّت پليدان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دور است خير و خوبى از كسى كه همتش (همّ و غمش) شكم و شرمگاه اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرهمّت والاى اصلاح مردم را در سردارى، از خودت آغاز كن، زيرا پرداختن تو به اصلاح ديگران، در حالى كه خود فاسد باشى بزرگترين عيب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا پناه مى بريم از مطامع پَست و همّت ها و خواسته هاى ناپسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همّت خود را صرف چيزهايى كن كه به آن نياز دارى و آنچه را به كار تو نمى آيد پى گيرى مكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريف ترين همّت ها رعايت حرمت ها (حق-آبرو-عهد و پیمان)ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانبرى از خداوند همّت زيركان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كردار زيبا از بلندى همّت خبر مى دهد.