بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس اصل و نسبش او را [سُست گرداند و] بنشاند، ادبش او را [حركت بخشد و] برخيزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو با ادبت ارزش‏گذارى مى‏ شوى، پس آن را با بردبارى زينت بخش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترينِ ادب‏ها آن است كه تو را از حرام‏ها باز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى ادب‏ آموزى، تجربه‏ ها كافى ‏اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندانتان را به سه چيز ادب كنيد: عشق به پيامبرتان، عشق به خاندان او، و قرآن خواندن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطان ، در عالِمِ بى‏ بهره از ادب بيشتر طمع مى‏ كند تا عالِمِ برخوردار از ادب . پس ادب داشته باشيد و گرنه شما، بي ابانى (فاقد تمدّن) هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه از ادب بى‏ بهره باشد و شيفته بازى شود، به رياست نمى ‏رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادى كردن در حضور غمگين، از ادب به دور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خنديدنِ بى تعجّب [و بى‏جا] يا راه رفتن و سخن گفتنِ بى ‏ادبانه بپرهيز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى ادب آموزى ‏ات همين بس كه از آنچه از ديگران نمى ‏پسندى ، دورى كنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب بياموزيد، زيرا كه [در اين صورت] اگر پادشاه باشيد، برجسته مى‏شويد، اگر ميانه باشيد، سرآمد مى‏شويد و اگر تنگ‏دست باشيد، با ادبتان گذران زندگى مى‏كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، به ادب (فرهنگ و تربيتِ) درست ، نيازمندترند، تا به طلا و نقره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اظهار شادی نزد غمدیده، از بی ادبی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقام ادب همین بس که آنچه برای دیگران نمی پسندی، خود از آن دوری کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جماعت (يكپارچگى) روى آريد همانا دست خدا با جماعات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا اطاعت و پیروی از ما (اهل بیت) را سبب برقراری نظم (اجتماعی) برای ملت (امت اسلامی) و امامت (و رهبری) ما را (عامل وحدت) برای در امان ماندن از تفرقه قرار داده است.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس اصل و نسبش او را [سُست گرداند و] بنشاند، ادبش او را [حركت بخشد و] برخيزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو با ادبت ارزش‏گذارى مى‏ شوى، پس آن را با بردبارى زينت بخش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترينِ ادب‏ها آن است كه تو را از حرام‏ها باز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى ادب‏ آموزى، تجربه‏ ها كافى ‏اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندانتان را به سه چيز ادب كنيد: عشق به پيامبرتان، عشق به خاندان او، و قرآن خواندن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطان ، در عالِمِ بى‏ بهره از ادب بيشتر طمع مى‏ كند تا عالِمِ برخوردار از ادب . پس ادب داشته باشيد و گرنه شما، بي ابانى (فاقد تمدّن) هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه از ادب بى‏ بهره باشد و شيفته بازى شود، به رياست نمى ‏رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادى كردن در حضور غمگين، از ادب به دور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خنديدنِ بى تعجّب [و بى‏جا] يا راه رفتن و سخن گفتنِ بى ‏ادبانه بپرهيز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى ادب آموزى ‏ات همين بس كه از آنچه از ديگران نمى ‏پسندى ، دورى كنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب بياموزيد، زيرا كه [در اين صورت] اگر پادشاه باشيد، برجسته مى‏شويد، اگر ميانه باشيد، سرآمد مى‏شويد و اگر تنگ‏دست باشيد، با ادبتان گذران زندگى مى‏كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، به ادب (فرهنگ و تربيتِ) درست ، نيازمندترند، تا به طلا و نقره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اظهار شادی نزد غمدیده، از بی ادبی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقام ادب همین بس که آنچه برای دیگران نمی پسندی، خود از آن دوری کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جماعت (يكپارچگى) روى آريد همانا دست خدا با جماعات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا اطاعت و پیروی از ما (اهل بیت) را سبب برقراری نظم (اجتماعی) برای ملت (امت اسلامی) و امامت (و رهبری) ما را (عامل وحدت) برای در امان ماندن از تفرقه قرار داده است.