بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا مرا بر تربيت، ادب آموزى و نيكى كردن به فرزندانم يارى فرما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همانند معدن ها مختلف اند و اصل و نسب در انسان مؤثر است و تربيت بد همانند اصل و نسب بد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفو و گذشت به همان اندازه که در اصلاح شخص بزرگوار موّثر است شخص فرومایه را تباه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از خطاها درگذرد، خدايش از او درگذرد و هر كس گذشت كند خدا نيز از او گذشت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آيا به شما بگويم كه مكارم اخلاق چيست؟ گذشت كردن از مردم، كمك مالى به برادر (دينى) خود و بسيار به ياد خدا بودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(بدى يا خوبى را) به نيكى پاداش ده و از بدى درگذر، به شرط آن كه به دين لطمه ‏اى نزند يا در قدرت اسلام ضعفى پديد نياورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين مردم كسى است كه خطاى ديگران را نبخشد و عيب را نپوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آيه «پس گذشت كن گذشتى زيبا...» فرمودند: مقصود، گذشت بدون مجازات و تندى و سرزنش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يكديگر گذشت كنيد، تا كينه‏ هاى ميان شما از بين برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گذشت‏ ترين مردم، كسى است كه در زمان قدرت داشتن، گذشت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دو گروه با هم روياروى نشدند، مگر اين كه با گذشت ترين آنها پيروز شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس پر گذشت باشد، عمرش طولانى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت، اُوج بزرگواريهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به برادرت وعده ‏اى مده كه وفاى به آن در توان تو نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تا وعده نداده ، آزاد است . اما وقتی وعده میدهد زیر بار مسؤولیت میرود، و تا به وعده اش عمل نکند رها نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكان را دوست بداريد و با آنان مهربان باشيد و هرگاه به آنان وعده داديد ، به آن وفا كنيد ، زيرا آنان ، روزى دهنده خود را كسى غير از شما نمى دانند.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا مرا بر تربيت، ادب آموزى و نيكى كردن به فرزندانم يارى فرما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همانند معدن ها مختلف اند و اصل و نسب در انسان مؤثر است و تربيت بد همانند اصل و نسب بد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفو و گذشت به همان اندازه که در اصلاح شخص بزرگوار موّثر است شخص فرومایه را تباه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از خطاها درگذرد، خدايش از او درگذرد و هر كس گذشت كند خدا نيز از او گذشت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آيا به شما بگويم كه مكارم اخلاق چيست؟ گذشت كردن از مردم، كمك مالى به برادر (دينى) خود و بسيار به ياد خدا بودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(بدى يا خوبى را) به نيكى پاداش ده و از بدى درگذر، به شرط آن كه به دين لطمه ‏اى نزند يا در قدرت اسلام ضعفى پديد نياورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين مردم كسى است كه خطاى ديگران را نبخشد و عيب را نپوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آيه «پس گذشت كن گذشتى زيبا...» فرمودند: مقصود، گذشت بدون مجازات و تندى و سرزنش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يكديگر گذشت كنيد، تا كينه‏ هاى ميان شما از بين برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گذشت‏ ترين مردم، كسى است كه در زمان قدرت داشتن، گذشت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دو گروه با هم روياروى نشدند، مگر اين كه با گذشت ترين آنها پيروز شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس پر گذشت باشد، عمرش طولانى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت، اُوج بزرگواريهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به برادرت وعده ‏اى مده كه وفاى به آن در توان تو نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تا وعده نداده ، آزاد است . اما وقتی وعده میدهد زیر بار مسؤولیت میرود، و تا به وعده اش عمل نکند رها نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكان را دوست بداريد و با آنان مهربان باشيد و هرگاه به آنان وعده داديد ، به آن وفا كنيد ، زيرا آنان ، روزى دهنده خود را كسى غير از شما نمى دانند.