بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مى ‏توانيد هر روز را نوروز كنيد، يعنى در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و با هم پيوند داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش دل را جستجو کردم و آن را در کمی مال و ثروت دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه تو را به شك و ترديد مى‏ اندازد رها كن و به سراغ آنچه تو را به شك و ترديد نمى ‏اندازد برو؛ زيرا خوبى مايه آرامش و دروغ مايه تشويش و دودلى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راحتى و آسودگى، بى‏توقعى از مردم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى ‏رغبتى به دنيا، بزرگ‏ترين آسايش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار گشايش، يكى از دو آسايش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس اطمينان داشته باشد كه آنچه خداوند برايش تقدير كرده است به او مى ‏رسد، دلش آرام مى ‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس غمگين شد و علت آن را ندانست، سر خود را بشويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حريص از دو خصلت محروم و با دو خصلت همراه است: از قناعت محروم است و در نتيجه آسايش را از دست مى‏ دهد، از راضى بودن محروم است، در نتيجه يقين را از دست مى ‏دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را سفارش مى‏ كنم به خوردن مويز، زيرا صفرا را برطرف مى ‏كند، بلغم را از بين مى ‏برد، اعصاب را قوى، خستگى را دور، و اخلاق را خوب مى ‏كند، و به روح آرامش مى ‏بخشد و غم را مى‏ برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از حرام دورى كند، خداوند به جاى آن عبادتى كه او را شاد كند نصيبش مى‏ گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گواراترين زندگى، رها كردن تكلّف‏ها (تجمّلات) است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند بنده ‏اى را دوست بدارد، او را به آرامش و بردبارى زينت مى‏ بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشاط در ده چيز است: پياده روى، سوارى، آب‏تنى (شنا)، نگاه كردن به سبزى، خوردن و آشاميدن، آميزش، مسواك كردن، شستن سر با خطمى، نگاه كردن به زن زيبا و گفتگوى حكيمانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چشم خود را [از نامحرم] فرو بندد، قلبش راحت مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادى در سه چيز است: وفادارى، رعايت حقوق و ايستادگى در برابر سختى‏ ها.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مى ‏توانيد هر روز را نوروز كنيد، يعنى در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و با هم پيوند داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش دل را جستجو کردم و آن را در کمی مال و ثروت دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه تو را به شك و ترديد مى‏ اندازد رها كن و به سراغ آنچه تو را به شك و ترديد نمى ‏اندازد برو؛ زيرا خوبى مايه آرامش و دروغ مايه تشويش و دودلى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راحتى و آسودگى، بى‏توقعى از مردم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى ‏رغبتى به دنيا، بزرگ‏ترين آسايش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار گشايش، يكى از دو آسايش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس اطمينان داشته باشد كه آنچه خداوند برايش تقدير كرده است به او مى ‏رسد، دلش آرام مى ‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس غمگين شد و علت آن را ندانست، سر خود را بشويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حريص از دو خصلت محروم و با دو خصلت همراه است: از قناعت محروم است و در نتيجه آسايش را از دست مى‏ دهد، از راضى بودن محروم است، در نتيجه يقين را از دست مى ‏دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را سفارش مى‏ كنم به خوردن مويز، زيرا صفرا را برطرف مى ‏كند، بلغم را از بين مى ‏برد، اعصاب را قوى، خستگى را دور، و اخلاق را خوب مى ‏كند، و به روح آرامش مى ‏بخشد و غم را مى‏ برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از حرام دورى كند، خداوند به جاى آن عبادتى كه او را شاد كند نصيبش مى‏ گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گواراترين زندگى، رها كردن تكلّف‏ها (تجمّلات) است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند بنده ‏اى را دوست بدارد، او را به آرامش و بردبارى زينت مى‏ بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشاط در ده چيز است: پياده روى، سوارى، آب‏تنى (شنا)، نگاه كردن به سبزى، خوردن و آشاميدن، آميزش، مسواك كردن، شستن سر با خطمى، نگاه كردن به زن زيبا و گفتگوى حكيمانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چشم خود را [از نامحرم] فرو بندد، قلبش راحت مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادى در سه چيز است: وفادارى، رعايت حقوق و ايستادگى در برابر سختى‏ ها.