بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كدو بخوريد، چرا كه عقل را تيز و (كارآيى) مغز را زياد مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن باقلا، مايه تقويت مغز استخوان‏هاى ساق پا مى‏ شود، توان مغز را افزون مى‏ سازد و خون تازه توليد مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انار را با پيه‏ اش بخوريد، چرا كه معده را پاك مى‏ كند و مايه رشد ذهن مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب بخوريد، چرا كه معده را پاك مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زن باردار در ماهي که در آن وضع حمل مي‌کند، خرما بخورانيد که فرزند او بردبار و پرهيزکار خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ناشتا يك بِهْ بخورد ، نطفه ‏اش پاكيزه مى‏ شود و فرزندش نيكو مى‏ گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را سفارش مى كنم به خوردن مويز، زيرا صفرا را برطرف مى كند، بلغم را از بين مى برد، اعصاب را قوى، خستگى را دور،اخلاق را خوب مى كند، به روح آرامش مى بخشد و غم را مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سير بخورید و با آن مداوا كنيد، كه هفتاد بيمارى را شفا مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيتون غذاى خوبى است، دهان را خوشبو مى كند، بلغم را از بين مى برد، چهره را باز، اعصاب را محكم مى كند و مرض را مى برد و خشم را خاموش مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على تو را سفارش مى كنم به خوردن عدس، زيرا مبارك و پاك است، قلب را رقيق و اشك را زياد مى كند و هفتاد پيامبر پيوسته از آن استفاده مى كردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عسل شفاى هر بيمارى اى است و هيچ بيمارى در آن نيست، بلغم را كم و قلب را جلا مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم مى دانستند چه خواصى در سيب وجود دارد، بيماران خود را تنها با آن درمان مى كردند. سيب از هر چيزى سريع تر به قلب فايده مى بخشد به ويژه آن كه خوشبو كننده مى باشد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كدو بخوريد، چرا كه عقل را تيز و (كارآيى) مغز را زياد مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن باقلا، مايه تقويت مغز استخوان‏هاى ساق پا مى‏ شود، توان مغز را افزون مى‏ سازد و خون تازه توليد مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انار را با پيه‏ اش بخوريد، چرا كه معده را پاك مى‏ كند و مايه رشد ذهن مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب بخوريد، چرا كه معده را پاك مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زن باردار در ماهي که در آن وضع حمل مي‌کند، خرما بخورانيد که فرزند او بردبار و پرهيزکار خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ناشتا يك بِهْ بخورد ، نطفه ‏اش پاكيزه مى‏ شود و فرزندش نيكو مى‏ گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را سفارش مى كنم به خوردن مويز، زيرا صفرا را برطرف مى كند، بلغم را از بين مى برد، اعصاب را قوى، خستگى را دور،اخلاق را خوب مى كند، به روح آرامش مى بخشد و غم را مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سير بخورید و با آن مداوا كنيد، كه هفتاد بيمارى را شفا مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيتون غذاى خوبى است، دهان را خوشبو مى كند، بلغم را از بين مى برد، چهره را باز، اعصاب را محكم مى كند و مرض را مى برد و خشم را خاموش مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على تو را سفارش مى كنم به خوردن عدس، زيرا مبارك و پاك است، قلب را رقيق و اشك را زياد مى كند و هفتاد پيامبر پيوسته از آن استفاده مى كردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عسل شفاى هر بيمارى اى است و هيچ بيمارى در آن نيست، بلغم را كم و قلب را جلا مى دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم مى دانستند چه خواصى در سيب وجود دارد، بيماران خود را تنها با آن درمان مى كردند. سيب از هر چيزى سريع تر به قلب فايده مى بخشد به ويژه آن كه خوشبو كننده مى باشد.