بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردى درباره پنير از امام صادق عليه‏ السلام پرسيد... امام فرمودند: خوردن پنير، صبحگاهان مضرّ است و شامگاهان مفيد و آب کمر را زیاد می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب لقمه‏اى است پنير، دهان را تر و تازه و خوشبو مى ‏كند، غذاى قبلى را هضم و غذا را مطبوع مى ‏سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على! غذاى خود را با نمك آغاز كن، چرا كه در نمك درمان هفتاد درد است؛ ديوانگى، خوره، پيسى، گلودرد، دندان درد و دل درد، از جمله اين دردهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هويج، مايه ايمنى از قولنج و بواسير است و آميزش جنسى را تقويت مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكى از پيشكاران خود : براى ما، بادمجان زياد تهيه كنيد، چرا كه در هنگام سرما، گرم و در هنگام گرما، سرد است، در همه اوقات، معتدل و در هر حال، خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاهو بخوريد، چرا كه خواب‏ آور است و غذا را هضم مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بپرهيز از اين كه... تخم ‏مرغ و ماهى را هم‏زمان بِخورى، چرا كه هرگاه اين دو با يكديگر خورده شوند، قولنج، باد بواسير و دندان درد مى‏ آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياد خوردن تخم مرغ و معتاد شدن به آن، بيمارى ورم طحال مى‏ آورد و ايجاد كننده بادهايى در سرِ معده است و زياد خوردن تخم‏ مرغ آب پز، نفَس تنگى و نفَس بريدگى مى‏ آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چهل روز گوشت بخورد، سنگ‏دل مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چهل روز گوشت نخورد، بد اخلاق مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلغم بخور، زيرا هيچ كس نيست كه در او رگى از جذام نباشد، و شلغم اين رگ را مى‏ سوزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن گردو در گرماى شديد، حرارت بدن و زخم‏هاى تن را تحريك مى ‏كند، امّا خوردن آن در زمستان، كليه ‏ها را گرم مى‏ كند و سرما را دفع مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روغن حيوانى، خوب خورشتى است، ولى من آن را براى پير، خوشايند نمى‏ دانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پياز، خستگى را مى‏ برد، اعصاب را قوى مى‏ كند، قدم‏ها را چاپك و نيروى جنسى را زياد مى ‏كند و تب را مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سركه، خوب خورشتى است، زرداب را مى‏ شكند، صفرا را فرو مى‏ نشاند و قلب را زنده مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كسى كه دل درد (اسهال)، دارد نان برنجى بدهيد، چرا كه براى دل درد چيزى مفيدتر از آن نيست. بدانيد كه آن، معده را پاك و درد را كاملاً آرام مى ‏كند.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردى درباره پنير از امام صادق عليه‏ السلام پرسيد... امام فرمودند: خوردن پنير، صبحگاهان مضرّ است و شامگاهان مفيد و آب کمر را زیاد می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب لقمه‏اى است پنير، دهان را تر و تازه و خوشبو مى ‏كند، غذاى قبلى را هضم و غذا را مطبوع مى ‏سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على! غذاى خود را با نمك آغاز كن، چرا كه در نمك درمان هفتاد درد است؛ ديوانگى، خوره، پيسى، گلودرد، دندان درد و دل درد، از جمله اين دردهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هويج، مايه ايمنى از قولنج و بواسير است و آميزش جنسى را تقويت مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكى از پيشكاران خود : براى ما، بادمجان زياد تهيه كنيد، چرا كه در هنگام سرما، گرم و در هنگام گرما، سرد است، در همه اوقات، معتدل و در هر حال، خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاهو بخوريد، چرا كه خواب‏ آور است و غذا را هضم مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بپرهيز از اين كه... تخم ‏مرغ و ماهى را هم‏زمان بِخورى، چرا كه هرگاه اين دو با يكديگر خورده شوند، قولنج، باد بواسير و دندان درد مى‏ آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياد خوردن تخم مرغ و معتاد شدن به آن، بيمارى ورم طحال مى‏ آورد و ايجاد كننده بادهايى در سرِ معده است و زياد خوردن تخم‏ مرغ آب پز، نفَس تنگى و نفَس بريدگى مى‏ آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چهل روز گوشت بخورد، سنگ‏دل مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چهل روز گوشت نخورد، بد اخلاق مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلغم بخور، زيرا هيچ كس نيست كه در او رگى از جذام نباشد، و شلغم اين رگ را مى‏ سوزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن گردو در گرماى شديد، حرارت بدن و زخم‏هاى تن را تحريك مى ‏كند، امّا خوردن آن در زمستان، كليه ‏ها را گرم مى‏ كند و سرما را دفع مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روغن حيوانى، خوب خورشتى است، ولى من آن را براى پير، خوشايند نمى‏ دانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پياز، خستگى را مى‏ برد، اعصاب را قوى مى‏ كند، قدم‏ها را چاپك و نيروى جنسى را زياد مى ‏كند و تب را مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سركه، خوب خورشتى است، زرداب را مى‏ شكند، صفرا را فرو مى‏ نشاند و قلب را زنده مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كسى كه دل درد (اسهال)، دارد نان برنجى بدهيد، چرا كه براى دل درد چيزى مفيدتر از آن نيست. بدانيد كه آن، معده را پاك و درد را كاملاً آرام مى ‏كند.