بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرى بخوريد هر چند يك جرعه آب باشد همانا صلوات خدا بر سحرخورندگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره‏هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند شراب را به خاطر نامش حرام نکرده بلکه به خاطر عاقبتش حرام فرموده و هر چه پیامدهای شراب را داشته باشد نیز (در حکم) شراب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غذای مردم فاسق تناول مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كم بخورد، سالم مى‏ ماند و هر كس زياد بخورد تنش بيمار مى ‏شود و قساوت قلب پيدا مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس غذا بخورد و ديگرى به او نگاه كند، و به او ندهد، به دردى بى درمان مبتلا مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مسلمان گرسنه ‏اى را غذا بدهد، خداوند از ميوه‏ هاى بهشت به او بخوراند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خداوند غذا دادن و (به همه) سلام كردن را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذاى جسم، خوردن و غذاى روح، خوراندن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ميوه اى سمّى دارد، هرگاه ميوه به دستتان رسيد، آن را با آب بشوييد و يا در آب فرو بريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب مسواكى است زيتون! از درختى پر خير و بركت كه دهان را خوشبو مى‏ كند و جِرم دندان را از ميان مى ‏برد. اين مسواك من و پيامبران پيش از من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انجير تازه و خشك بخوريد، چرا كه قدرت هم‏بسترى را زياد، بواسير را ريشه كن مى‏كند و براى نِقرِس و سردى مزاج مفيد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند در چيزى بيشتر از جو شفادهندگى مى‏ ديد، آن را خوراك پيامبران قرار نمى‏ داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تُرب، ساقه ‏اش بلغم را از بين مى ‏برد، خودش غذا را هضم مى‏ كند و برگش به دفع كامل ادرار كمك مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخود براى كمر درد مفيد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذريح محاربى، به امام صادق عليه ‏السلام گفت كه شكم او غُرغُر مى ‏كند. امام پرسيدند: آيا درد هم دارد؟ گفت: آرى. امام فرمودند: چرا براى درمان آن از سياه‏دانه و عسل استفاده نمى‏ كنى؟

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خوردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرى بخوريد هر چند يك جرعه آب باشد همانا صلوات خدا بر سحرخورندگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره‏هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند شراب را به خاطر نامش حرام نکرده بلکه به خاطر عاقبتش حرام فرموده و هر چه پیامدهای شراب را داشته باشد نیز (در حکم) شراب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غذای مردم فاسق تناول مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كم بخورد، سالم مى‏ ماند و هر كس زياد بخورد تنش بيمار مى ‏شود و قساوت قلب پيدا مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس غذا بخورد و ديگرى به او نگاه كند، و به او ندهد، به دردى بى درمان مبتلا مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مسلمان گرسنه ‏اى را غذا بدهد، خداوند از ميوه‏ هاى بهشت به او بخوراند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خداوند غذا دادن و (به همه) سلام كردن را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذاى جسم، خوردن و غذاى روح، خوراندن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ميوه اى سمّى دارد، هرگاه ميوه به دستتان رسيد، آن را با آب بشوييد و يا در آب فرو بريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب مسواكى است زيتون! از درختى پر خير و بركت كه دهان را خوشبو مى‏ كند و جِرم دندان را از ميان مى ‏برد. اين مسواك من و پيامبران پيش از من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انجير تازه و خشك بخوريد، چرا كه قدرت هم‏بسترى را زياد، بواسير را ريشه كن مى‏كند و براى نِقرِس و سردى مزاج مفيد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند در چيزى بيشتر از جو شفادهندگى مى‏ ديد، آن را خوراك پيامبران قرار نمى‏ داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تُرب، ساقه ‏اش بلغم را از بين مى ‏برد، خودش غذا را هضم مى‏ كند و برگش به دفع كامل ادرار كمك مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخود براى كمر درد مفيد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذريح محاربى، به امام صادق عليه ‏السلام گفت كه شكم او غُرغُر مى ‏كند. امام پرسيدند: آيا درد هم دارد؟ گفت: آرى. امام فرمودند: چرا براى درمان آن از سياه‏دانه و عسل استفاده نمى‏ كنى؟