بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر كس فرزندى داده شود ، بايد در گوش راست او اذان نماز و در گوش چپ او اقامه بگويد ؛ چرا كه مايه ايمنى از شيطانِ رانده شده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زن، در ماهى كه زايمان كرده ، خرما بدهيد ، چرا كه فرزند او بردبار و پاك مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ زن باردارى نيست كه خربزه بخورد ، مگر اين كه فرزندش زيبا و خوش اخلاق مى‏ گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه ‏اش پاكيزه مى‏ شود و فرزندش نيكو مى‏ گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه فرزند خواستى ، هنگام آميزش بگو : بار الها! به من فرزندى عطا كن و او را با تقوا قرار ده و در آفرينش او، كم و زيادى نباشد و او را عاقبت به خير گردان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوشبختى مرد مسلمان، داشتن همسرى شايسته، خانه‏اى بزرگ، وسيله‏اى راحت براى سوارى و فرزندى خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكان را دوست بداريد و به آنان مهربانى كنيد و هرگاه به آنها وعده داديد وفا كنيد زيرا آنها شما را روزى دهنده خود مى‏ دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق فرزند بر پدر اين است كه مادر او را گرامى بدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى گفت : از فرزندم به امام كاظم عليه ‏السلام شكايت كردم . ايشان فرمودند : «او را نزن بلكه با او قهر كن ولى نه به مدّت طولانى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند شايسته و خوب گلى از گل‏هاى بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله هر روز صبح بر سر فرزندان و نوادگانشان دست (نوازش) مى‏ كشيدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختران خوبى‏ ها و پسران نعمت‏ اند، به خوبى‏ ها ثواب مى‏ دهند و از نعمت‏ها سئوال مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به من فرزندى عطا كن و او را پرهيزگار و پاك قرار ده كه در آفرينشش كم و زيادى نباشد و سرانجامش را نيكو گردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پدرانتان خوشرفتاری کنید تا فرزندانتان با شما خوشرفتاری کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خدا بر پدرى كه داراى دخترانى است! دختران، با بركت و دوست داشتنى‏اند و پسران، مژده آورند. دختران باقيات الصالحات (بازماندگان شايسته)اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سه كار حيا نبايد كرد: خدمت به ميهمان، از جا برخاستن در برابر پدر و آموزگار خويش و طلب حق گرچه اندك باشد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر كس فرزندى داده شود ، بايد در گوش راست او اذان نماز و در گوش چپ او اقامه بگويد ؛ چرا كه مايه ايمنى از شيطانِ رانده شده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زن، در ماهى كه زايمان كرده ، خرما بدهيد ، چرا كه فرزند او بردبار و پاك مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ زن باردارى نيست كه خربزه بخورد ، مگر اين كه فرزندش زيبا و خوش اخلاق مى‏ گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه ‏اش پاكيزه مى‏ شود و فرزندش نيكو مى‏ گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه فرزند خواستى ، هنگام آميزش بگو : بار الها! به من فرزندى عطا كن و او را با تقوا قرار ده و در آفرينش او، كم و زيادى نباشد و او را عاقبت به خير گردان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوشبختى مرد مسلمان، داشتن همسرى شايسته، خانه‏اى بزرگ، وسيله‏اى راحت براى سوارى و فرزندى خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكان را دوست بداريد و به آنان مهربانى كنيد و هرگاه به آنها وعده داديد وفا كنيد زيرا آنها شما را روزى دهنده خود مى‏ دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق فرزند بر پدر اين است كه مادر او را گرامى بدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى گفت : از فرزندم به امام كاظم عليه ‏السلام شكايت كردم . ايشان فرمودند : «او را نزن بلكه با او قهر كن ولى نه به مدّت طولانى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند شايسته و خوب گلى از گل‏هاى بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله هر روز صبح بر سر فرزندان و نوادگانشان دست (نوازش) مى‏ كشيدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختران خوبى‏ ها و پسران نعمت‏ اند، به خوبى‏ ها ثواب مى‏ دهند و از نعمت‏ها سئوال مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به من فرزندى عطا كن و او را پرهيزگار و پاك قرار ده كه در آفرينشش كم و زيادى نباشد و سرانجامش را نيكو گردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پدرانتان خوشرفتاری کنید تا فرزندانتان با شما خوشرفتاری کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خدا بر پدرى كه داراى دخترانى است! دختران، با بركت و دوست داشتنى‏اند و پسران، مژده آورند. دختران باقيات الصالحات (بازماندگان شايسته)اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سه كار حيا نبايد كرد: خدمت به ميهمان، از جا برخاستن در برابر پدر و آموزگار خويش و طلب حق گرچه اندك باشد.