بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آموختن حديث به نوجوانانتان پيش از آن كه منحرفين آنان را گمراه سازند، اقدام نمائيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوجوان مانند زمين آماده است كه هر بذرى در آن افشانده شود، مى پذيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوجوانان را درياب زيرا كه آنان سريع تر به كارهاى خير روى مى آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن به، قلب ضعيف را قوى، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على: خداوند رحمت كند پدر و مادرى را كه فرزند خويش را بر نيكى كردن به خودشان يارى كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندان خود را به كسب سه خصلت تربيت كنيد: دوستى پيامبرتان و دوستى خاندانش و تلاوت قرآن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندان خود را گرامى بداريد و خوب تربيتشان كنيد تا گناهان شما آمرزيده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق پسر بر پدر آنست كه نوشتن و شنا كردن و تير انداختن به او بياموزد و جز روزی پاکیزه (حلال) برای ش مهیا نکند و همين كه بالغ شد به او زن بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حنا، بوى بد عرق را از بين مى ‏برد، چهره را شاداب، دهان را خوشبو و فرزند را زيبا مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردى به رسول خدا صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله عرض كرد: حق اين فرزند بر من چيست؟ پيامبر فرمودند: اسم خوب برايش انتخاب كنى، به خوبى او را تربيت نمايى و به كارى مناسب و پسنديده بگمارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحميل نكنيد، زيرا آنان براى زمانى غير از زمان شما آفريده شده ‏اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله كسى را ديدند كه دو فرزند داشت . يكى را بوسيد و ديگرى را رها كرد . پيامبر خدا به او فرمودند : چرا ميان آنان يكسان عمل نكردى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار، و هفت سال وزير است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون ترديد ، خداوند بر بنده خود به خاطر شدّت محبّت به فرزندش ، رحم مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقّ فرزند بر پدر ، آن است كه نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربيت كند و قرآن به او بياموزد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز هفتم [تولّد] ، فرزندتان را [با ختنه] پاك كنيد ، چرا كه مايه تميزى و پاكيزگى بيشتر و رويِش شتابنده ‏ترِ گوشت است و زمين ، چهل روز از بول شخص ختنه نشده ، آلوده مى‏ ماند.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آموختن حديث به نوجوانانتان پيش از آن كه منحرفين آنان را گمراه سازند، اقدام نمائيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوجوان مانند زمين آماده است كه هر بذرى در آن افشانده شود، مى پذيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوجوانان را درياب زيرا كه آنان سريع تر به كارهاى خير روى مى آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن به، قلب ضعيف را قوى، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على: خداوند رحمت كند پدر و مادرى را كه فرزند خويش را بر نيكى كردن به خودشان يارى كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندان خود را به كسب سه خصلت تربيت كنيد: دوستى پيامبرتان و دوستى خاندانش و تلاوت قرآن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندان خود را گرامى بداريد و خوب تربيتشان كنيد تا گناهان شما آمرزيده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق پسر بر پدر آنست كه نوشتن و شنا كردن و تير انداختن به او بياموزد و جز روزی پاکیزه (حلال) برای ش مهیا نکند و همين كه بالغ شد به او زن بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حنا، بوى بد عرق را از بين مى ‏برد، چهره را شاداب، دهان را خوشبو و فرزند را زيبا مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردى به رسول خدا صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله عرض كرد: حق اين فرزند بر من چيست؟ پيامبر فرمودند: اسم خوب برايش انتخاب كنى، به خوبى او را تربيت نمايى و به كارى مناسب و پسنديده بگمارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحميل نكنيد، زيرا آنان براى زمانى غير از زمان شما آفريده شده ‏اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله كسى را ديدند كه دو فرزند داشت . يكى را بوسيد و ديگرى را رها كرد . پيامبر خدا به او فرمودند : چرا ميان آنان يكسان عمل نكردى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار، و هفت سال وزير است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون ترديد ، خداوند بر بنده خود به خاطر شدّت محبّت به فرزندش ، رحم مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقّ فرزند بر پدر ، آن است كه نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربيت كند و قرآن به او بياموزد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز هفتم [تولّد] ، فرزندتان را [با ختنه] پاك كنيد ، چرا كه مايه تميزى و پاكيزگى بيشتر و رويِش شتابنده ‏ترِ گوشت است و زمين ، چهل روز از بول شخص ختنه نشده ، آلوده مى‏ ماند.