بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نيازمند رعايت سه صفت است هر چند در طبيعت او نباشد: خوشرفتارى، گشاده دستى به اندازه و غيرتى همراه با خويشتن دارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا ده جز دارد، نه جزء آن در زنان است و يك جزء در مردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خدا بر پدرى كه داراى دخترانى است! دختران، با بركت و دوست داشتنى ‏اند و پسران، مژده آورند. دختران باقيات الصالحات (بازماندگان شايسته)اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دختر [نامحرم] شش ساله شد ، او را مبوس و پسر نيز چون از هفت سالگى گذشت ، زن [نامحرم] را نبوسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسران، نعمت‏اند و دختران خوبى. خداوند ، از نعمت‏ها سؤال مى‏كند و به خوبى‏ها پاداش مى‏دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه‏ هاى عنكبوتى كه در اتاق‏هاى شماست، لانه شياطين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه‏هاى خود را از تار عنكبوت پاك كنيد، زيرا باقى گذاشتن آن در خانه، فقر مى‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شستن ظرف‏ها و پاكيزگى حياط خانه مايه غناست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه‏اى كه كودك در آن نباشد ، بركت ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه يكى از شما به خانه برادرش وارد شد، هر جا صاحب‏خانه گفت، همان جا بنشيند، زيرا صاحب‏خانه به وضع اتاق خود از ميهمان آشناتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر خانه ‏اى كه ميهمان بر آن وارد نشود، فرشتگان واردش نمى‏ شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه را شرافتى است. شرافت خانه به وسعت حياط (قسمت جلوى خانه) و هم‏نشينان خوب است. و خانه را بركتى است، بركت خانه جايگاه خوب آن، وسعت محوطه آن و همسايگان خوب آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بدبين، هميشه بيمار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيادت كننده بيمار، در بركت فرو مى ‏رود و چون نزد بيمار بنشيند، در آن غوطه‏ ور مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نعمت است که ارزش آنها را نمی دانند مگر کسی که آنها را از دست داده باشد : جوانی و تندرستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترى جوان عابدى كه در كمى سنّش بندگى ورزد بر پيرى كه پس از سالمندى رو به بندگى آرد همچون برترى پيامبران بر ديگر مردم است .

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نيازمند رعايت سه صفت است هر چند در طبيعت او نباشد: خوشرفتارى، گشاده دستى به اندازه و غيرتى همراه با خويشتن دارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا ده جز دارد، نه جزء آن در زنان است و يك جزء در مردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خدا بر پدرى كه داراى دخترانى است! دختران، با بركت و دوست داشتنى ‏اند و پسران، مژده آورند. دختران باقيات الصالحات (بازماندگان شايسته)اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دختر [نامحرم] شش ساله شد ، او را مبوس و پسر نيز چون از هفت سالگى گذشت ، زن [نامحرم] را نبوسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسران، نعمت‏اند و دختران خوبى. خداوند ، از نعمت‏ها سؤال مى‏كند و به خوبى‏ها پاداش مى‏دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه‏ هاى عنكبوتى كه در اتاق‏هاى شماست، لانه شياطين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه‏هاى خود را از تار عنكبوت پاك كنيد، زيرا باقى گذاشتن آن در خانه، فقر مى‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شستن ظرف‏ها و پاكيزگى حياط خانه مايه غناست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه‏اى كه كودك در آن نباشد ، بركت ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه يكى از شما به خانه برادرش وارد شد، هر جا صاحب‏خانه گفت، همان جا بنشيند، زيرا صاحب‏خانه به وضع اتاق خود از ميهمان آشناتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر خانه ‏اى كه ميهمان بر آن وارد نشود، فرشتگان واردش نمى‏ شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه را شرافتى است. شرافت خانه به وسعت حياط (قسمت جلوى خانه) و هم‏نشينان خوب است. و خانه را بركتى است، بركت خانه جايگاه خوب آن، وسعت محوطه آن و همسايگان خوب آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بدبين، هميشه بيمار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيادت كننده بيمار، در بركت فرو مى ‏رود و چون نزد بيمار بنشيند، در آن غوطه‏ ور مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نعمت است که ارزش آنها را نمی دانند مگر کسی که آنها را از دست داده باشد : جوانی و تندرستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترى جوان عابدى كه در كمى سنّش بندگى ورزد بر پيرى كه پس از سالمندى رو به بندگى آرد همچون برترى پيامبران بر ديگر مردم است .