بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که ازدواج می کند. در حقیقت نصف دین و آئین خود را حفظ کرده است. پس بر او لازم است که برای حفظ باقیمانده ی آن. تقوای الهی را پیشه ی خود سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که یتیمی را کفالت کند و نفقه‌اش را کفالت کند، من و او در بهشت مانند اين دو انگشت همسايه يكديگريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا دوست دارى نرمدل شوى و به خواسته ات برسى؟ به يتيم مهربانى كن و دست محبت بر سر او بكش و از غذايت به او بخوران، تا دلت نرم شود و به خواسته ات برسى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى يتيم چون پدر مهربان باش، و بدان كه هر چه كِشت كنى همان مى دروى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا زن گل است و قهرمان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ زن باردارى نيست كه خربزه بخورد ، مگر اين كه فرزندش زيبا و خوش اخلاق مى‏گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بركت ترين زنان، كم مهريّه ترين آنان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكديگر را به رفتار نيك با زنان سفارش كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنى، از دنيا برود و شوهرش از او راضى باشد، به بهشت مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا خوب است ولى براى زنان خوب تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارى كه در توان زن نيست به او مسپار زيرا او چون گُلى است (ظريف و آسيب پذير) نه قهرمان و كار فرما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى بزرگ، به زنان مهربان تر از مردان است و هيچ مردى، زنى از محارم خود را خوشحال نمى كند، مگر آن كه خداوند متعال او را در قيامت شاد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محفوظ بودن و پاكدامنى براى سلامتى زن مفيدتر است و زيبايى او را بادوام تر مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين زنانتان، آن زن زايا، بسيار مهربان و پاكدامن است كه براى شوهرش خودآرايى مى كند و از غير او خود را محفوظ نگه مى دارد، حرف شوهرش را مى شنود و فرمان او را اطاعت مى كند... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشترين خير و بركت در زنان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای على! به خانواده خود خدمت نمى كند مگر صدّيق يا شهيد يا مردى كه خداوند خير دنيا و آخرت را براى او مى خواهد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که ازدواج می کند. در حقیقت نصف دین و آئین خود را حفظ کرده است. پس بر او لازم است که برای حفظ باقیمانده ی آن. تقوای الهی را پیشه ی خود سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که یتیمی را کفالت کند و نفقه‌اش را کفالت کند، من و او در بهشت مانند اين دو انگشت همسايه يكديگريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا دوست دارى نرمدل شوى و به خواسته ات برسى؟ به يتيم مهربانى كن و دست محبت بر سر او بكش و از غذايت به او بخوران، تا دلت نرم شود و به خواسته ات برسى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى يتيم چون پدر مهربان باش، و بدان كه هر چه كِشت كنى همان مى دروى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا زن گل است و قهرمان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ زن باردارى نيست كه خربزه بخورد ، مگر اين كه فرزندش زيبا و خوش اخلاق مى‏گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بركت ترين زنان، كم مهريّه ترين آنان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكديگر را به رفتار نيك با زنان سفارش كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنى، از دنيا برود و شوهرش از او راضى باشد، به بهشت مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيا خوب است ولى براى زنان خوب تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارى كه در توان زن نيست به او مسپار زيرا او چون گُلى است (ظريف و آسيب پذير) نه قهرمان و كار فرما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى بزرگ، به زنان مهربان تر از مردان است و هيچ مردى، زنى از محارم خود را خوشحال نمى كند، مگر آن كه خداوند متعال او را در قيامت شاد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محفوظ بودن و پاكدامنى براى سلامتى زن مفيدتر است و زيبايى او را بادوام تر مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين زنانتان، آن زن زايا، بسيار مهربان و پاكدامن است كه براى شوهرش خودآرايى مى كند و از غير او خود را محفوظ نگه مى دارد، حرف شوهرش را مى شنود و فرمان او را اطاعت مى كند... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشترين خير و بركت در زنان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای على! به خانواده خود خدمت نمى كند مگر صدّيق يا شهيد يا مردى كه خداوند خير دنيا و آخرت را براى او مى خواهد.