بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک از شما زنی را که دیگری خواستگاری می‏ کند، خواستگاری نکند. [تا اینکه با او ازدواج کند و یا اینکه منصرف شود. اگر منصرف شد خواستگاریش بلامانع است.]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نشانه‏های برکت زن آن است که خواستگاریش بی تکلف و آسان انجام گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دختران باکره ازدواج کنید زیرا که دهان آنان شیرین و رحمشان مناسبتر است و زود چیزی را یاد می‏گیرند و محبتشان پایدارتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن همانا گردنبندی است، نیک بنگر که چه گردنبندی را به گردنت آویزان می‏کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از اسلام، هیچ نعمتی برای مرد بهتر از زن مسلمانی نیست که هر گاه به او بنگرد، مسرورش کند و هر گاه به او فرمان دهد، اطاعتش نماید و در غیاب او حافظ ناموس و مالش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که اشخاص هم شان به خواستگاری دختران شما آمدند، به آنها دختر دهید و در کار آنها منتظر حوادث نباشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مردی از شما خواستگاری کرد که از دین و اخلاق او راضی بودید به ازدواج با او رضایت دهید. و مبادا فقر او ترا از این رضایت‏باز دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت‏یکی از شما، بخواهد، ازدواج کند، از اوصاف موی سر زن نیز سؤال کند همچنانکه از چگونگی رخسار او می ‏پرسد. چون که موی زن یکی از دو زیبایی (مو و صورت) اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امام باقر علیه السلام پرسیدم: مردی که می‏خواهد با زنی ازدواج کند آیا حق دارد او را ببیند؟ امام علیه السلام فرمودند: آری، چون در برابر آن بهای سنگینی می‏پردازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانعی ندارد که مرد قامت و صورت زنی را که قصد ازدواج با او دارد، ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهترین شفاعتها، شفاعت‏بین دو نفر در امر ازدواج است تا اینکه خداوند آنان را مجذوب یکدیگر گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار کس در قیامت مورد نظر پروردگارند: 1-آنکه چون طرف معامله پشیمان شود، معامله را برگرداند. 2- کسی که غم از دلی برگیرد. 3- کسی که برده‏ ای را آزاد کند. 4- کسی که بی همسران را به ازدواج درآورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مجردی را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید از کسانی است که در قیامت‏خداوند به آنان نظر لطف می ‏کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین اهل جهنم انسانهای بی همسر هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درهای رحمت آسمان در چهار وقت گشوده می‏شود: 1- موقع بارش باران. 2- زمانی که فرزند به چهره پدر و مادرش می‏نگرد. 3- هنگام گشوده شدن در کعبه. 4- هنگام برپایی مراسم عقد و عروسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت‏به لطف خداوند بدگمان شده است. چرا که خداوند می‏فرماید: اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بی نیازشان می‏کند.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک از شما زنی را که دیگری خواستگاری می‏ کند، خواستگاری نکند. [تا اینکه با او ازدواج کند و یا اینکه منصرف شود. اگر منصرف شد خواستگاریش بلامانع است.]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نشانه‏های برکت زن آن است که خواستگاریش بی تکلف و آسان انجام گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دختران باکره ازدواج کنید زیرا که دهان آنان شیرین و رحمشان مناسبتر است و زود چیزی را یاد می‏گیرند و محبتشان پایدارتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن همانا گردنبندی است، نیک بنگر که چه گردنبندی را به گردنت آویزان می‏کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از اسلام، هیچ نعمتی برای مرد بهتر از زن مسلمانی نیست که هر گاه به او بنگرد، مسرورش کند و هر گاه به او فرمان دهد، اطاعتش نماید و در غیاب او حافظ ناموس و مالش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که اشخاص هم شان به خواستگاری دختران شما آمدند، به آنها دختر دهید و در کار آنها منتظر حوادث نباشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مردی از شما خواستگاری کرد که از دین و اخلاق او راضی بودید به ازدواج با او رضایت دهید. و مبادا فقر او ترا از این رضایت‏باز دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت‏یکی از شما، بخواهد، ازدواج کند، از اوصاف موی سر زن نیز سؤال کند همچنانکه از چگونگی رخسار او می ‏پرسد. چون که موی زن یکی از دو زیبایی (مو و صورت) اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امام باقر علیه السلام پرسیدم: مردی که می‏خواهد با زنی ازدواج کند آیا حق دارد او را ببیند؟ امام علیه السلام فرمودند: آری، چون در برابر آن بهای سنگینی می‏پردازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانعی ندارد که مرد قامت و صورت زنی را که قصد ازدواج با او دارد، ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهترین شفاعتها، شفاعت‏بین دو نفر در امر ازدواج است تا اینکه خداوند آنان را مجذوب یکدیگر گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار کس در قیامت مورد نظر پروردگارند: 1-آنکه چون طرف معامله پشیمان شود، معامله را برگرداند. 2- کسی که غم از دلی برگیرد. 3- کسی که برده‏ ای را آزاد کند. 4- کسی که بی همسران را به ازدواج درآورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مجردی را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید از کسانی است که در قیامت‏خداوند به آنان نظر لطف می ‏کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین اهل جهنم انسانهای بی همسر هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درهای رحمت آسمان در چهار وقت گشوده می‏شود: 1- موقع بارش باران. 2- زمانی که فرزند به چهره پدر و مادرش می‏نگرد. 3- هنگام گشوده شدن در کعبه. 4- هنگام برپایی مراسم عقد و عروسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت‏به لطف خداوند بدگمان شده است. چرا که خداوند می‏فرماید: اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بی نیازشان می‏کند.