بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه محبت مرد بر زن بیشتر گردد، بر فضیلت ایمانش افزوده می‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنی که به شوهرش قدری آب آشامیدنی بدهد، پاداش آن از عبادت یک ساله بالاتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امام صادق علیه السلام سؤال شد در مورد مردی که با دختر باکره‏ ای ازدواج می‏کند، امام علیه السلام فرمودند: شوهر یک هفته در پیش او باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون همسرت به خانه تو آمد، دست‏بر پیشانیش بگذار، و رو به قبله ‏اش برگردان و [دعا کن و] بگو: خداوندا!... اگر از این همسرم، فرزندی برای من تقدیر نمایی، فرزند مبارک و سالم عنایت فرمای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراسم عروسی را در شب و مهمانی را در روز انجام دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بیداری روا نیست، مگر در سه مورد: 1-تلاوت قرآن. 2-تحصیل علم. 3-بردن عروس به خانه داماد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا خداوند عز و جل خانه ای که در آن عروسی باشد را دوست می دارد و از خانه ای که در آن طلاق است مبغوض است و همانا چیزی مبغوض تر از طلاق نزد خدای عز و جل نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مهریه‏ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهریه همان چیزی است که طرفین بر آن توافق می‏کنند، کم باشد یا زیاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از برکات زن کمی مهریه اوست ، و از شومی اش زیادی مهریه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زنان امت من زنانی هستند که خوشروتر و مهریه ایشان کمتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سور دادن و اطعام در ازدواج، از سنت پیامبران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سور و ولیمه در پنج مورد است: 1- عروسی 2- تولد اولاد 3- ختنه کردن نوزاد 4- خریدن خانه 5- بازگشت از سفر مکه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراسم عروسی در شب، سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، چرا که خداوند شب را مایه آرامش قرار داده و زن هم آرامش خاطر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرابخوار اگر تقاضای ازدواج کرد قبول نکنید.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه محبت مرد بر زن بیشتر گردد، بر فضیلت ایمانش افزوده می‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنی که به شوهرش قدری آب آشامیدنی بدهد، پاداش آن از عبادت یک ساله بالاتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امام صادق علیه السلام سؤال شد در مورد مردی که با دختر باکره‏ ای ازدواج می‏کند، امام علیه السلام فرمودند: شوهر یک هفته در پیش او باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون همسرت به خانه تو آمد، دست‏بر پیشانیش بگذار، و رو به قبله ‏اش برگردان و [دعا کن و] بگو: خداوندا!... اگر از این همسرم، فرزندی برای من تقدیر نمایی، فرزند مبارک و سالم عنایت فرمای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراسم عروسی را در شب و مهمانی را در روز انجام دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بیداری روا نیست، مگر در سه مورد: 1-تلاوت قرآن. 2-تحصیل علم. 3-بردن عروس به خانه داماد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا خداوند عز و جل خانه ای که در آن عروسی باشد را دوست می دارد و از خانه ای که در آن طلاق است مبغوض است و همانا چیزی مبغوض تر از طلاق نزد خدای عز و جل نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مهریه‏ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهریه همان چیزی است که طرفین بر آن توافق می‏کنند، کم باشد یا زیاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از برکات زن کمی مهریه اوست ، و از شومی اش زیادی مهریه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زنان امت من زنانی هستند که خوشروتر و مهریه ایشان کمتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سور دادن و اطعام در ازدواج، از سنت پیامبران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سور و ولیمه در پنج مورد است: 1- عروسی 2- تولد اولاد 3- ختنه کردن نوزاد 4- خریدن خانه 5- بازگشت از سفر مکه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراسم عروسی در شب، سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، چرا که خداوند شب را مایه آرامش قرار داده و زن هم آرامش خاطر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرابخوار اگر تقاضای ازدواج کرد قبول نکنید.