بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که برای خدا برادرش را زیارت کند ،خدای عزوجل می فرماید: به زیارت من آمدی و پاداش تو بر عهده من است و من غیر از بهشت برای تو، به پاداش دیگری راضی نمی شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرامى ترين شما نزد خدا، كسى است كه بيشتر به همسر خود احترام بگذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همسرت خوش رفتار باش تا زندگى ات با صفا گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوشبختى مرد مسلمان، داشتن همسرى شايسته، خانه اى بزرگ، وسيله اى راحت براى سوارى و فرزندى خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه به خانواده ‏اش نيكى كند، خداوند بر عمرش بيفزايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هر كس بد اخلاق باشد، خانواده ‏اش از او دلتنگ و خسته مى ‏شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن شايسته يكى از دو عامل پيشرفت خانواده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا على: به خانواده خود خدمت نمى كند مگر صدّيق يا شهيد يا مردى كه خداوند خير دنيا و آخرت را براى او مى خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نيازمند رعايت سه صفت است هر چند در طبيعت او نباشد: خوشرفتارى ، گشاده دستى به اندازه و غيرتى همراه با خويشتن دارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا على: خدمت به خانواده، كفاره گناهان كبيره و خاموش كننده خشم خداوند و مهريه حورالعين و زياد كننده حسنات و درجات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به شايستگى در حقّ خانواده اش نيكى كند، عمرش طولانى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردان امّت من كسانى هستند كه نسبت به خانواده خود خشن نباشند و اهانت نكنند و دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد، سرپرست خانواده است و درباره آنان از او سئوال مى شود و زن، سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست و درباره آنان از وى سئوال مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شما كسى است كه براى خانواده اش بهتر باشد، و من از همه شما براى خانواده ام بهترم، زنان را گرامى نمى دارد، مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمى كند مگر شخص پَست و بى مقدار.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که برای خدا برادرش را زیارت کند ،خدای عزوجل می فرماید: به زیارت من آمدی و پاداش تو بر عهده من است و من غیر از بهشت برای تو، به پاداش دیگری راضی نمی شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرامى ترين شما نزد خدا، كسى است كه بيشتر به همسر خود احترام بگذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همسرت خوش رفتار باش تا زندگى ات با صفا گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوشبختى مرد مسلمان، داشتن همسرى شايسته، خانه اى بزرگ، وسيله اى راحت براى سوارى و فرزندى خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه به خانواده ‏اش نيكى كند، خداوند بر عمرش بيفزايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هر كس بد اخلاق باشد، خانواده ‏اش از او دلتنگ و خسته مى ‏شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن شايسته يكى از دو عامل پيشرفت خانواده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا على: به خانواده خود خدمت نمى كند مگر صدّيق يا شهيد يا مردى كه خداوند خير دنيا و آخرت را براى او مى خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نيازمند رعايت سه صفت است هر چند در طبيعت او نباشد: خوشرفتارى ، گشاده دستى به اندازه و غيرتى همراه با خويشتن دارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا على: خدمت به خانواده، كفاره گناهان كبيره و خاموش كننده خشم خداوند و مهريه حورالعين و زياد كننده حسنات و درجات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به شايستگى در حقّ خانواده اش نيكى كند، عمرش طولانى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردان امّت من كسانى هستند كه نسبت به خانواده خود خشن نباشند و اهانت نكنند و دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد، سرپرست خانواده است و درباره آنان از او سئوال مى شود و زن، سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست و درباره آنان از وى سئوال مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شما كسى است كه براى خانواده اش بهتر باشد، و من از همه شما براى خانواده ام بهترم، زنان را گرامى نمى دارد، مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمى كند مگر شخص پَست و بى مقدار.